Samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy Seafood Group Foto: Anders Furuset

Mens Lerøy hadde lang erfaring med sporbarhet for laks, hadde Carrefour gjort det samme for kylling og tomat. Nå ønsket giganten å dra nytte av den norske satsingen.

– Carrefour tok kontakt med oss for en god stund siden, forteller Lerøys samfunnskontakt Krister Hoaas til Tekfisk.

Lerøy har satset tungt på digital gjennomsiktighet siden de lanserte åpen sporbarhet på nett i 2003 gjennom Lerøy Fishtrack. Nå kunne kundene følge laksen fra rognen klekkes, få informasjon om hvem som produserte smolten, størrelse, behandling og type fôr når den ble satt i sjø. Opplysninger om hvilken fjordarm den har vokst opp i, og hvem som slaktet ble også tilgjengelig med et klikk.

Norsk laks har fått prikkode i franske Carrefour. Den gir viktig og troverdig informasjon til kunden. Foto: carrefour

Blokkjede-teknologi

Blockchain, eller blokkjede på norsk, er en serie med informasjon som følger et produkt fra start til slutt. Informasjonen kan ikke redigeres, og gjøres typisk tilgjengelig for sluttbrukeren via en skannbar prikkode, en såkalt QR-kode. .

Teknologien ble først kjent gjennom oppveksten av kryptovaluta, som for eksempel bitcoin. Både pengesystemer og matinformasjon er basert på tillit til sikkerhet, og blokkjede-systemet muliggjør dette. Hvert informasjonsledd er basert på data fra forrige ledd, noe som gjør at hvert ledd ikke kan endres i ettertid.

Om kunden ønsker informasjon om opprinnelsesland på avokado, eller hvilket fôr en laks har fått, gir prikkoden tilgang til sikker informasjon.

Carrefour er en fransk supermarkedgigant som tar sikte på å bli ledende innen både bærekraft og elektronisk samarbeid med matindustrien. Foto: Carrefour

Gladlaks med sporing

I 2015 startet Lerøy Gladlaks-konseptet sammen med Norgesgruppen. Nå var sporingen en viktig del av dokumentasjonen for nisjeproduktet, som garantert var fritt for antibiotika og palmeolje.

– Dette bygger på våre kjerneverdier, sier Hoaas til Tekfisk.

Han sikter til «åpen og ærlig», tre av fire verdisøyler for oppdrettsselskapet.

Nå blir åpenheten forlenget ned til Fastlands-Europa, og den franske Carrefour.

Supermarkedskjeden har på sin side verdisetningen «gjøre jobben vår bra», og Hoaas forteller om strenge krav til at alle ledd måtte fungere før systemet kunne settes i drift.

– Alt måtte på plass. Der var en liten forsinkelse før det kunne gå live, forteller han.

– Men ikke mye, da.

En smarttelefon tar kunden med på en reise inn i laksens liv og etterliv. Foto: carrefour

Viktig konkurransefortrinn

Forsker Petter Olsen mente i 2003 at dokumentasjon og sporbarhet kunne bli et viktig konkurransefortrinn for norsk sjømat.

– Dokumentasjon vil være lojalitetsbyggende i forhold til fiskekjøper og forbruker, og dermed skape et konkurransefortrinn for oss hvis vi er best her, sa han til IntraFish da.

Han trakk også frem bransjefordeler som at enkeltpartier raskt kan trekkes fra markedet, mens andre partier vanntett kan dokumenteres å være feilfrie.

– I fremtiden kan slik sporbarhet bli en nødvendighet overfor store kunder, sier Krister Hoaas.

Han trakk frem troverdighet og mattrygghet som områder sporbarhet blir viktig for.

Flere aktører

Flere norske aktører snuser på denne type sikker, digital verdikjede. I høst inngikk Cermaq samarbeid med en annen fransk kjede, Labeyrie, om sporbarhet på røykelaksen.

Samtidig startet Kvarøy fiskeoppdrett et eget blokkjedeprosjekt som skulle omfatte både underleverandører og markedet i USA.

I desember lanserte eksportselskapet Norway in a box sitt eget blokkjedesystem, Nibchain, spesielt med tanke på eksport til markedet i Kina.

Også for fiskeflåten

Nå står villfanget fisk for tur for Lerøy. Krister Hoaas forteller at løsninger er under utvikling:

– Ideelt skulle hver eneste fisk kunne få en ID når den dras over ripen.

Hoaas forteller at tilgangen på informasjon avhenger av flere parter.

Mens Lerøy har eierskap i de fleste prosessene som involverer laks, har Lerøy tilsvarende eierskap fra kaikanten.

– Det som er gjennomførbart er at hver batch blir registrert inn i vårt sporingssystem, mener Hoaas.

En tilnærming er at elektronisk fangstseddel tas med inn i blokkjede-systemet.

Tekniske utfordringer

– Utfordringen var å få systemene til å snakke sammen, sier Hoaas.

En velkommen bieffekt av systemekteskapet er at Lerøy nå har et system som lett kan tilpasses fremtidige kunder.

Selve systemet er distribuert ut til alle Lerøys oppdrettere. Hoaas forteller at Lerøy drar nytte av å ha en finger med i alle ledd i kjeden.

– Vi har kontroll fra egg og settefiskanlegg til merd, slakteri og bearbeiding, sier han.

Også torsk kan bli en del av den digitale verdikjeden til Lerøy og Carrefour. Foto: Terje Jensen