SalMar var det første selskapet som fikk innvilget utviklingstillatelser, for konseptet Ocean Farm. I februar 2016 fikk selskapet tilsagn om seks utviklingstillatelser for å teste ut sin havmerd.

Les også:

- Fin utvikling

I 2017 ble merden fraktet med båt fra Kina til lokaliteten Håbranden i Frøya kommune. Seilasen begynte i mai, og havmerden ankom Frøya i september i fjor.

- Dere har åpenbart kommet lengst i prosessen av de som har fått utviklingstillatelser, og har hatt havmerden i produksjon snart et år nå. Hvordan har året gått?

- Vi ønsker ikke å gå i detalj på resultater, da vi enda har en stund igjen før vi er ferdig med pilotfasen. Det første året har gått bra med hensyn til at vi ser en fin utvikling på tilvekst, fisken responderer godt og ser ut til å ha det veldig bra, opplyser konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar til Tekfisk.

Konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar. Foto: Cato Bruarøy

Merden er utviklet i Norge, med bakgrunn i et tverrfaglig partnerskap mellom norske aktører med verdensledende ekspertise innen havbruk, offshore og relevant forskning. Byggingen av merden skjedde ved CSIS-gruppen (The China Shipbuilding Industry Corporation) i Kina.

God kontroll på lus

- Det har ikke vært driftsutfordringer knyttet til værforhold så langt i prosjektet. Som nevnt så har fisken respondert godt og hatt en fin utvikling tilvekstmessig. Så langt i prosjektet har vi hatt god kontroll på lus og har ikke på noe tidspunkt vært i brudd med lusegrensen, sier Ervik.

- Har det første året bydd på utfordringer, eventuelt hendelser dere ikke var forberedt på?

- Utfordringer har det nok naturlig nok vært, men ikke mer enn vi har vært forberedt på.

Ervik mener det er forskjeller på å drive produksjon i havmerden sammenlignet med vanlige anlegg. Dette, og hvilke utfordringer en har møtt underveis, vil imidlertid SalMar vente med å kommentere i detalj til en er ferdig med pilotfasen, og oppsummering og evaluering er gjennomført.

Rommer 8 tillatelser

Ervik opplyser at under normal drift ved havmerden så har det ikke vært behov for annet enn anløp av fôrbåt så langt, og at dette har fungert bra.

SalMar har som mål å kunne benytte hele kapasiteten ved lokaliteten, som er på åtte tillatelser, tilsvarende 6.240 tonn.

- Vi tar sikte på det. Det er for tidlig å si om vi vil lykkes fullt ut.

Planen er å starte slakting av fisken på lokaliteten i løpet av høsten.

For tidlig å si noe om nye ordrer

- Hvordan er løpet for å få konvertere utviklingstillatelsene til vanlige konsesjoner?

- Først når utviklingsløpet er fullført og vi kan dokumentere at målkriteriene er oppfylt og evaluering gjennomført, vil det være aktuelt å søke om konvertering, opplyser Ervik.

Han sier at pilotfasen vil vare til konsesjonene er konvertert, noe selskapet vil ta stilling til å søke om når fisken som står på lokaliteten nå er utslaktet.

- Dere er også inne i Mariculture, som er i en avklaringsprosess for utviklingstillatelser. Vil deres deltagelse i dette prosjektet ha noen innvirkning på planer om eventuelt flere havmerder av typen Ocean Farm?

- Det er for tidlig å svare på – vi må først oppsummere pilotfasen før vi tar stilling til nye ordrer. Mariculture er ikke bare større, men et vesentlig mer avansert og krevende konsept hvor det er høstet erfaring fra havmerden og som vil være konstruert for å drive oppdrett av laks enda lenger til havs.

Les også:

- Hva er deres inntrykk av prosessen rundt utviklingstillatelser?

- Mitt inntrykk er at Fiskeridirektoratet håndterer søknadene på en profesjonell måte – men det er krevende å nå frem, og terskelen er høy, mener Ervik.

- Hvordan har interessen vært for havmerden i løpet av året?

- Jeg kan bekrefte at interessen for havmerden har vært og er stor fra lokale, nasjonale og internasjonale selskap og media.