I samarbeid med Sunnfjord Energi og BKK skal Lerøy Sjøtroll elektrifisere oppdrettslokaliteter i Hordaland. Arbeidet er støttet av Enova, skriver Lerøy Seafood Group i en pressemelding.

Lerøy Seafood Group, hvor Lerøy Sjøtroll inngår, har i sin langsiktige strategi å få alle lokaliteter i Norge over fra dieselaggregater til elektrisitet (eller hybridløsninger der elektrisitet ikke er mulig).

– Lerøy Sjøtroll har som ambisjon å bruke rundt 50 millioner kroner på elektrifisering av 24 havbrukslokaliteter i løpet av de nærmeste årene. Samarbeid med aktører som BKK og Sunnfjord Energi, passer derfor som hånd i hanske med Lerøy-konsernets kontinuerlige bærekraftsarbeid, sier Nina Møgster, daglig leder for Lerøy Sjøtroll, i pressemeldingen.

I tillegg til CO2-besparelser vil omstillingen bidra til bedre arbeidsmiljø for ansatte i Lerøy Sjøtroll, og for lokalmiljøet gjennom mindre støy og eksos.

Sammen har Sunnfjord Energi og BKK kraftselskapene utviklet et konsept, «Energipartner», som tar utgangspunkt i at de prosjekterer, bygger, eier og drifter elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen.

– På denne måten går overgangen fra fossil til nullutslipp raskere og det er lettere for havbruksaktørene å ta del i det grønne skiftet, sier Andreas Nyhagen Holde prosjektleder i Sunnfjord Energi.