- Tidligere i dag fikk vi presentert en rapport som viste 69 planlagte prosjekter. Det er kanskje ikke flere enn fem av dem som blir realisert.

Det sa Nielsen under et møte i regi av DNB Markets mandag. Han siktet da til en rapport DNB Markets har utarbeidet, skriver IntraFish.

Mangel på kapasitet

Nielsen sa at Akva Group får en rekke henvendelser fra folk som planlegger å bygge landbaserte matfiskanlegg for laks.

- Det gjelder å velge de riktige prosjektene å jobbe med, sa han.

Han viste til to konkrete prosjekter de jobber med for tiden, uten å avsløre noe om hvem som står bak, eller hvor anleggene er planlagt bygget.

Nielsen mener at ting tar tid, og ofte lengre tid enn mange tror.

Panelsamtale hos DNB Markets; f.v. Yoav Dagan (Aquamaof), Marius Hæhg (Billund Aquaculture Norway), Morten Nielsen (Akva Group) og Alexander Aukner (DNB Markets) Foto: Anders Furuset

- Det er mye planlegging og arbeid bak hvert anlegg, og det er realistisk å regne med fem år fra idé til anlegg er ferdig bygget, sa han.

Han mener dessuten at enkelte kanskje overvurderer hvor mye som kan bygges.

- Det er ikke slikt at det kan bli bygget ti anlegg i størrelse som det Atlantic Sapphire bygger i Florida. Det har rett og slett ikke leverandørbransjen kapasitet til.

Det aller meste av omsetningen i Akva Groups landbaserte virksomhet kommer fra laks, men fra smolt- og postsmolt, og ikke landbaserte matfiskanlegg.

Og mangel på penger

Marius Hægh, salgsdirektør i Billund Aquaculture Norway, er enig med Nielsen om at kapasiteten ikke matcher summen av planer.

- Det er en rekke store prosjekter som krever tusenvis av ingeniørtimer. I dag er det trolig kun fem leverandører globalt som kan levere et RAS-system for laks på 10.000 tonn, sa han.

Også Billund tar en nøye vurdering av hvilke prosjekter de skal prioritere å jobbe videre med.

- Finansiering er trolig noe som vil stoppe mange prosjekter, sa han.

Billund ser på hvem som står bak prosjektene, og hvordan de er finansiert.

- Så ber vi tidlig om et konsulenthonorar, for å se hvor seriøse de er.

Også Akva Group tar konsulenthonorar for å gi tilbud.

- Det er ikke for å tjene penger på dem, men for å se om de virkelig mener noe med planene sine. Vi kan ikke jobbe med 20-30 ulike prosjekter, men må prioritere dem vi virkelig tror på. Selv blant de få vi velger å gå videre med er det trolig kun halvparten som blir realisert, sa Nielsen.

Smoltproduksjon er driveren

Både Nielsen og Hægh tror at lakseproduksjon i åpne merder vil være den dominerende måten å produsere laks på i mange, mange år.

- Det tar tid å bygge ut anlegg for matfisk på land, og det tar lang tid før en kommer i gang, sa Hægh.

Tror de etablerte vil bygge på land

Begge de to leverandørene tror imidlertid at etablerte lakseprodusenter også kan komme til å produsere matfisk på land. Så langt har ingen gjort det, eller sagt at de vil gjøre det.

- Alt avhenger av lakseprisen. Slik prisene er nå, er det mulig å tjene penger på land, så jeg er sikker på at flere store oppdrettere har en interesse for å produsere på land - men hvorfor skal de lede an? De har allerede en produksjon i sjø, men dersom landbasert produksjon blir en suksess, er jeg sikker på at de kommer, sa Nielsen i Akva Group.

Hægh tror at det kommer når de ikke lengre kan øke produksjonen i sjø.

- Nå tror jeg at de vil forsøke å utnytte den maksimalt tillate biomassen bedre, og gjøre mer postsmolt. Men når det er fullført tror jeg de kommer på land, sa han.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: