«Hydro Pioneer» er et 52 meters lang plattform-forsyningsskip (PSV) som bygges om til å bli avlusningsfartøy.

PG Flow Solutions er underleverandør til det norske selskapet Hydrolicer Production AS, som står bak det nye rederiet Hydro Shipping, og skal utruste båten «Hydro Pioneer» med fire komplette Hydrolicer avlusningssystemer.

Designet for transport av levende fisk

PG-selskapene Cflow Fish Handling og PG Flow Solution skal i fellesskap produsere et komplett avlusningssystem, inkludert et firelinjers PG HydroFlow fiskepumpesystem, heter det i en pressemelding fra de to aktørene.

Kontraktsverdier er ikke oppgitt.

PG FLOW SOLUTIONS

… tilbyr løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier

Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold

Konsernets datterselskap Calder Ltd driver fra et tilsvarende anlegg i Worcester utenfor Birmingham i Storbritannia

Datterselskapet Cflow Fish Handling AS operer utfra Ålesund i Norge

PG-HydroFlow er et pumpesystem spesielt designet for transport av levende fisk. Pumpesystemet kan tilpasses kapasitet-, lengde- og høydeforflytning som kunde ønsker, uten skader på fisken, ifølge meldingen.

PG-HydroFlow kombineres med Hydrolicer-systemet for å sørge for sikker og effektiv avlusing av laks.

– Pumpesystemet vårt er sjøvanndrevet, har kontinuerlig flyt og ingen indre bevegelige deler, sier Steve Paulsen, konsernsjef i PG Flow Solutions-konsernet, i meldingen.

Sammenstilles i Vestfold

PG Flow Solutions AS skal sammenstille de fire PG-HydroFlow-pumpene ved selskapets anlegg i Sande i Vestfold, og deretter transportere dem til Cflow Fish Handlings anlegg i Langevåg utenfor Ålesund.

Cflow Fish Handling skal bygge selve avlusnings- og styringssystemet, og sammenstille og installere dette i en kontainer. Som del av sammenstillingsarbeidet vil selskapet montere fiskepumpene og integrere disse med avlusningssystemet, og deretter levere et komplett fiskehåndteringssystem til sluttkunde Hydrolicer Production.