Atlantis Subsea Farming har fått én utvklingstillatelse fra Fiskeridirektoratet, og prosjektet går ut på å teste en nedsenkbar merd. Teknologien har som formål å forebygge lakseluspåslaget næringen sliter med i dag.

Men på grunn av en lusetelling, opplevde Atlantis Subsea Farming et høyere lusepåslag enn forventet denne sommeren, skriver IntraFish.

Atlantis Subsea Farming. Foto: Pressefoto

Har funnet ny metode å ta ut fisk på

– Vi hadde vårt første utsett i slutten av mai med stor fisk. Vi fikk dispensasjon fra Mattilsynet til å ha merden nedsenket i 14 dager. Vanligvis skjer lusetelling hver syvende dag. Da vi hevet merden til overflaten for lusetelling, fikk vi problemer med å få tak i fisk fordi den sto så dypt og det var lav tetthet i merden, sier prosjektleder Trude Olafsen til IntraFish.

Derfor ble merden stående i overflateposisjon i tre dager. Gjennom den tiden hadde Atlantis Subsea en god dialog med Mattilsynet, ifølge Olafsen. Selskapet fikk aksept for å la merden være nedsenket frem til slakt i slutten av juli.

Fant påslag ved slakt

– Da vi slaktet så vi at det var noe lusepåslag på fisken. Hovedårsaken var sannsynligvis at vi fikk et lusepåslag i perioden når merden var i hevet posisjon. Det vi har lært av dette, er at om du har et system der målet er å unngå lus ved å senke merden, er det viktig at den er mest mulig nedsenket.

Atlantis Subsea Farming har jobbet med en bedre metode for å ta ut fisk av merden, og kommer til å bruke denne i neste utsett.

– Ved tellingene benytter vi såkalt vitenskapelig lusetellingsmetode der alle stadier av lus telles slik at vi kan regne oss tilbake til når et eventuelt lusepåslag skjedde. Vi vil ha løpende dialog med Mattilsynet om hvor ofte vi skal ta opp merden for å telle lus, og så tar vi en grundig vurdering om det er nødvendig å gjennomføre tiltak. Da skal vi ha god kontroll på situasjonen, sier Olafsen.

Forretningsutvikler Trude Olafsen i AkvaGroup. Foto: Nils Torsvik

Utfordring med tung luftkuppel

Atlantis Subsea har publisert sin erfaringsrapport fra første utsett i sommer på Fiskeridirektoratets nettsider. Rapporten omhandler produksjonen til Atlantis Subsea på Gjerdinga våren 2019.

Der kommer det frem at det i forbindelse med teknisk testen av luftkuppelkonstruksjonen 2018 oppsto utfordringer med stabilitet av kuppelen. Det var behov for ytterligere teknisk testing høsten 2018 og vinteren 2019. Det måtte til før det kunne settes fisk i den nedsenkbare merden.».

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: