Det går fram av en pressemelding fra Mørenot onsdag.

– Jeg har fått med meg to nøkkelansatte på eiersiden, og sammen har vi kjøpt ut Mørenot og har planer om å satse på robotics og utstyr til landbasert oppdrett og lukkede anlegg i sjø, uttaler Rune Rørstad i meldingen. Han har fram til nå har vært daglig leder i Mørenot Robotics AS.

-Strategien til Mørenot Aquaculture er å levere løsninger for oppdrett i sjø, og det ble naturlig for oss å vurdere en exit når vi så at Netrobot ikke fungerte som vi hadde håpet på innenfor tradisjonelt oppdrett, sier Kristian Steinshylla, leder for Mørenot Aquaculture, i meldingen

– Samtidig er det høstet gode erfaringer som det kan bygges videre på, både hos Troll Systems AS og hos oss. Vi synes også det er bra at selskapet kan tas videre, legger Steinshylla til.

Som en del av avtalen vil begge parter jobbe for å relansere Netrobot inn mot tradisjonelt sjøbasert oppdrett, når videre utvikling av konseptet muliggjør dette, kommer det fram av meldingen.