Dermed får en sterkere posisjon på plastmerder til oppdrett, skriver Mørenots hovedeier FSN Capital i en pressemelding.

– Med oppkjøpet av Hvalpsund Net er det en av flere spennende muligheter som materialiseres, står det i meldingen.

Sammen og hver for seg

Hvalpsund Net leverer utstyr og tjenester til havbruk og fiskeri i en rekke land. Selskapet ble grunnlagt i 1934 og har rundt 90 ansatte, hovedsakelig i Danmark, Polen og Norge. Hovedprodukter er plastmerder, nøter, garn, line og teiner.

– Vi skal fortsette å videreutvikle den posisjonen Hvalpsund har bygget opp gjennom å investere i videre produktutvikling på tvers av produktporteføljen, sier konsernsjef Arne Birkeland i Mørenot i meldingen.

Selskapene skal fortsette å levere enkeltprodukter hver for seg, men i enkelte markeder vil de utvikle felles merdløsninger.

Forblir aktive

Administrerende direktør Peter Poulsen i Hvalpsund Net, var sammen med sin familie hovedaksjonærer i selskapet. Alle tidligere eiere i det danske selskapet reinvesterer «en vesentlig andel» av oppgjøret i Mørenot, og forblir aktive i selskapet, ifølge meldingen.

Mørenot vil etter oppkjøpet ha en omsetning på over 1,2 milliarder kroner og mer enn 700 ansatte. De har virksomhet på 19 ulike steder i Norge, hvor de produserer og leverer utstyr og tjenester til kunder i havbruk, fiskeri og offshore.

Oppkjøpet av Hvalpsund er den fjerde gangen FSN og de andre eierne har investert ytterligere kapital for å vokse og videreutvikle Mørenot, står det i meldingen.