Det har vært mye frem og tilbake for Mowi og Hauge Aquas planer for konseptet «Egget». Men nå har Nærings- og fiskeridepartementet fattet et endelig vedtak, som ikke kan påklages, skriver IntraFish.

Fasiten er at Mowi fikk seks tillatelser, og må bygge «Egget» i sandwich FRC, det vil si kompositt.

Mange klager

Frem til det endelige vedtaket har det vært en lang prosess, med flere klager. Opprinnelig søkte selskapet om 14 tillatelser. De fikk tilsagn om fire, noe de påklaget, og fikk omgjort til seks.

Deretter ønsket selskapet å endre materialvalg fra sandwich FRC til stål, noe de fikk avslag på hos Fiskeridirektoratet.

Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans, og i midten av juni avviste de klagen. Dette er et endelig vedtak.

– Skuffet

I fjor høst hadde ikke Mowi, som da het Marine Harvest, tatt noen beslutning om når de skulle starte byggingen av «Egget», eller hvor det skulle skje.

Nå vil ikke Mowi svare på hva som skjer videre i prosjektet, og om de kommer til å realisere prosjektet helt eller delvis.

– Vi er naturligvis skuffet over vedtaket, og vil nå bruke tiden til å diskutere fremdrift internt, sier Eivind Nævdal-Bolstad til IntraFish. Han er kommunikasjonssjef i Mowi.

– Var det et ja eller nei? Blir prosjektet realisert?

– Vi skal nå som sagt sette oss ned og se på avslaget fra departementet og diskutere videre fremdrift internt, sier han.

Ville krevd ny søknad

Mowi søkte første gang om å få endret materialvalg 30. august i fjor. Dette begrunnet de hovedsakelig med kostnader: At de ønsket å utvikle en teknologi som fungerer både biologisk, for miljøet og er konkurransedyktig slik at den kan tas i bruk i stor skala.

Ifølge vedtaket som IntraFish har fått innsyn i, oppga Mowi særlig tre grunner for at de ville bygge i stål:

  • Stål er vanlig i store maritime konstruksjoner, noe som gjør styrkeberegninger og verifisering enklere og tryggere
  • Stål er mer skalerbart, og lettere å jobbe med for verftsindustrien
  • Ved å bruke stål kunne de holde seg innenfor opprinnelig budsjett, da sandwich FRC viste seg å være langt dyrere enn først antatt

Utgått søknadsfrist

Fiskeridirektoratet avslo klagen. De mente at dersom materialvalget skulle endres til stål, ville det innebære så store endringer at det ville krevd en ny søknad. Dette fordi materialendringen ville kunne få så store konsekvenser i de økonomiske forutsetningene at det ville kreve en ny vurdering om vilkåret for «betydelige investeringer».

Det er departementet enige i.

«I og med at søknadsfristen gikk ut 17. november 2017 er det imidlertid ikke lenger mulig å søke om utviklingstillatelser», bemerker departementet.

Må ta risikoen selv

Departementet skriver også at den ønskede endringen nesten utelukkende skyldes kostnader, og at de mener Mowi allerede har fått tilstrekkelig risikoavlastning gjennom tillatelsene. «Mowi selv må bære risikoen for de valgene som er gjort i konseptet og for at kostnadene er blitt høyere enn antatt», står det i vedtaket.

Departementet presiserer at de ikke har grunnlag for å si om stål er dårligere egnet enn kompositt, men konstaterer at de to materialene har flere ulike egenskaper.

Klaget for sent

Departementet bemerker at Mowi klaget for sent, men at de «under tvil» likevel valgte å behandle søknaden.

De skriver også at Mowi har opplyst at de kunne dokumentere hvor mye dyrere det ville bli å bygge i kompositt i stedet for stål, men at denne dokumentasjonen ikke er forelagt dem.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: