– Dette er det største utviklingsprosjektet vi noen gang har planlagt. Aquastorm flytter merdene ut fra fjordene, og ned på dypt vann hvor fisken er beskyttet mot lakselus, sykdom og vær, sier prosjektleder i Mowi, Henrik Trengereid i en pressemelding.

Mowi vil senke merdene ned i havdypet, og knytte sammen teknologi fra norsk oppdrett-, subsea- og offshorenæring. Selskapet har søkt om 36 utviklingskonsesjoner for å realisere «Aquastorm». Mowi var blant de 34 selskapene som sendte inn søknad siste dagen før fristen gikk ut. Dermed er de også blant de siste som får svar på sin søknad fra Fiskeridirektoratet.

Har ventet på patentsvar

Ifølge NRK, som omtalte saken først, innebærer prosjektet investeringer på 3,1 milliarder kroner, og betydelige beløp er brukt på prosjektering og planlegging allerede. Selskapet har blant annet ventet svar på patentsøknader før de ville gå ut offentlig å presentere prosjektet.

Merdene vil i utgangspunktet holdes 15 meter under havoverflaten, og vil kunne senkes ned mot minst 50 meter dersom værforholdene krever det. Anleggene vil være tilknyttet en sentral på land, som via en fordeler på havbunnen, sørger for fjernstyring av fôring, luft, lys, strøm og signaler. Dette gjøres gjennom rørledninger og kabler som strekker seg fra land til anleggene. Fôrspill og avfall vil også hentes tilbake til landanlegget for behandling via de samme rørledningene. Anleggene vil være autonome og uten bemanning under vanlig drift.

– Dette konseptet er fullt automatisert, og alt vil overvåkes fra et kontrollsenter på land. Der vil vi ha full kontroll på hvordan fisken har det, at den får mat og at all teknologien fungerer som den skal, sier Trengereid i pressemeldingen.

Kan etableres 100 km fra land

I det første Aquastorm-prosjektet skal anleggene plasseres opptil 12 kilometer fra kysten. Med teknologien selskapet vil benytte, vil det derimot være teoretisk mulig å etablere slike anlegg opp mot 100 km fra land.

Med seg i prosjektet har Mowi en rekke ledende teknologiaktører fra subsea- og oljenæringen. I tillegg til Nofima og Sintef som FoU-partnere, har Mowi også med Aqualine, Kongsberg, ABB og Stellarman på laget.

Mowi ønsker at prosjektet skal gjennomføres i Roan kommune i Trøndelag, og det er anslått at prosjektet kan tilføre minst 60 nye arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger for regionen. Søknaden til Mowi behandles nå av Fiskeridirektoratet, og det er ventet en avklaring på søknaden i løpet av de kommende månedene.

Mowis video av konseptet:

AquaStorm from Mowi on Vimeo.