I fjor lanserte Bellona og teknologiselskapet ABB en rapport som viser at landstrøm i lakseoppdrett kan kutte CO2-utslippene med 360.000 tonn.

Nå vil de bevise at det er mulig å få til.

- Vi ønsker å sette løsningene som vi har skissert i rapporten ut i livet, og se hvordan det kan gjøres i praksis, sier Karlsson-Drangsholt til Tekfisk.

Anders Karlsson-Drangholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona. Foto: Camilla Aadland

Vil teste ny teknologi

En kampanje for å få på plass en pilotkunde er dermed i gang. Oppdrettsselskapet må være klar for å gjøre grønne investeringer. I retur vil de få råd og kompetanse fra Bellona og ABB.

- Skal vi få tatt det i bruk, må noen gå foran og vise at det er mulig, sier seniorrådgiveren.

Rundt halvparten av norske oppdrettsanlegg for laks drives med strøm fra land i dag, men denne strømmen forsyner stort sett bare fôrflåtene med kraft.

Skal et anlegg bli helelektrisk, trengs det nok strøm ut til merdkanten, slik at også arbeidsbåter med batteri kan lade der og notvaskere kan forsynes med strøm.

- Det finnes prototyper og forskjellig teknologi der ute, og håpet er at vi kan få testet dette, slik at vi kommer så nærme et fullelektrisk oppdrettsanlegg som mulig, sier Lars Wasa Andersen, salgsspesialist innen akvakultur i ABB til Tekfisk.

Må ha nok strøm

Energi Norge og Sjømat Norge kom også med en rapport om elektrifisering av oppdrettsanlegg i fjor. Den viser at 80 prosent av produksjonen kan elektrifiseres på tilnærmet kommersielle vilkår.

- Det er mye snakk om hybridbåter, men de trenger infrastruktur for å fungere optimalt. Strømmen ut til merdene bør også kunne drifte serviceutstyr på merdkanten. I dag er det slik at om du kjøper notvasker, må du ha en container med aggregat i tillegg, sier Andersen.

I noen tilfeller må strømforsyningen fra land oppgraderes om det skal bli nok strøm til å helelektrifisere et anlegg.

- Hvis du skal bruke alt samtidig: Fôre, lade båt eller vaske merdene dine, er det nok stor sjanse for at du må oppgradere strømforsyningen, sier Andersen.

Strøm på merdkanten kan brukes til lading av elbåter. Foto: ABB

Vil ha noen som går foran

En slik kostnad vil pilotkunden måtte dekke selv, men ABB vil bidra med beregningene som trengs.

- Det som er viktig er at oppdrettere som ikke har strøm til fôrflåten i dag, legger til rette for høyere forbruk enn kun til fôrflåten. Det er ikke så stor ekstrakostnad å dimensjonere opp litt slik at man har kapasitet, sier han.

Pilotkunden må være klar for å investere både penger og tid. Men nøyaktig hvor mye, avhenger av hvor langt de allerede har kommet med å elektrifisere.

Foreløpig er det for tidlig å si hvordan responsen er. Fristen for å melde seg er satt til slutten av måneden. Men Bellona-rådgiveren har god tro på at de vil gå i gang med minst en oppdretter om ikke så altfor lenge.

- Det er viktig at noen ønsker å gå foran og ta grep, og dytte bransjen i rett retning, sier Karlsson-Drangholt.