Seks uker etter ankomst til Norge er den første laksen nå satt ut i Havfarmen «Jostein Albert». Det skriver Nordlaks på sine hjemmesider.

– Frem til nå har det vært en hektisk periode med mye personell om bord for ferdigstilling og klargjøring for utsett. Vi har prioritert å få fisken inn, og vi er i rute til å være ferdig med utsettet innen september, sier kaptein André Grøtta på Havfarmen, i meldingen.

Fisken ble satt ut natt til 25. juli og i løpet av forrige uke skulle tre av seks enheter være tatt i bruk.

Mer jobb gjenstår

Selskapet skriver at forberedelsene for utsett av fisk i havfarmen har gått etter planen.

Laksen som er satt ut så langt er om lag 2 kilo i gjennomsnitt og flyttet fra oppvekstlokaliteten Grøtøya ved Fiskebøl i Hadsel.

– Det er nå om lag 20 personer som jobber om bord, og det vil være ekstra servicefolk om bord enda i en periode fremover. Stadig er det en del jobb som gjenstår før havfarmen er helt klar og vi har fått på plass all fisken, men nå nærmer vi oss mer og mer en normal driftssituasjon, fortsetter Grøtta

Kaptein André Grøtta på Havfarmen. Foto: Nordlaks/Deadline Media

– Mer plass å boltre seg på

Fisken overvåkes og fôres fra Nordlaks sin operasjonssentral på Børøya i Hadsel.

– Fisken er flyttet fra 100-meters merder på Grøtøya, så nå har den veldig mye mer plass å boltre seg på i havfarmen, sier sier Trude Lind som er sjef for Nordlaks Oppdrett sin operasjonssentral, i meldingen.

Hun fortelelr at været i Vesterålen har vært fint med blikkstille hav.

- Fisken responderte veldig godt på fôring umiddelbart etter flyttingen og har fordelt seg fint utover både i bredde og dybde. Alt tilsier at fisken trives, sier hun.

I løpet av august er målet å ha satt ut i alt 2,3 millioner laks i Havfarmen. Den første slaktingen vil etter planen skje rundt nyttår.

Les også: