Konsernsjef Olav Andreas Ervik ønsker ikke spekulere i når utviklingstillatelsene blir konvertert.

– Utviklingsprosjektet går sin gang, og det er riktig at det nå arbeides med en sluttrapport til Fiskeridirektoratet om erfaringene etter første produksjonssyklus. Ocean Farming er i full gang med utarbeidelsen av denne rapporten, skriver Ervik i en e–post til IntraFish.

Konvertering av utviklingstillatelse
  • Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at en utviklingstillatelse konverteres til en ordinær tillatelse etter endt prosjektperiode.
  • Dette kan bare skje dersom kriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt.
  • Ved konvertering skal det betales et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse til staten.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Kvalitet viktigere enn tempo

Verken Salmar eller direktoratet har satt noen tidsfrist for denne rapporten, ifølge Ervik. Han forteller at selskapet vil ta den tid som er nødvendig for å sikre at rapporten gir et best mulig bilde av erfaringene som er gjort i prosjektet.

– Kvaliteten er viktigere enn tempo her, og vi har ikke noe tidspress. Rapporten vil – når den er ferdig – bli oversendt Fiskeridirektoratet. Rapporten vil bli offentlig tilgjengelig, med sikte på at erfaringene skal komme hele næringen til gode, skriver han.

Ønsker ikke spekulere

Ervik skriver at Salmar ikke spekulerer i tidspunkt for konvertering av utviklingstillatelsene for Ocean Farm 1 til vanlige tillatelser.

– Dette avgjøres av Fiskeridirektoratet. Ocean Farming har ennå ikke startet opp arbeidet med konverteringssøknad. Vi konsentrerer oss nå om å fullføre rapporten etter første produksjonssyklus, og vil deretter vurdere nærmere når tiden er inne for å søke om konvertering.

Han forteller at utviklingsprosjektet først må være fullført, før Salmar og myndighetene kan bli enige om at målkriteriene for utviklingstillatelsene er oppfylt.

Har satt ut neste generasjon i havmerden

Ervik skriver også i e–posten at Salmar har satt ut ny fisk og dermed startet en ny produksjonssyklus i Ocean Farming.

– Det er for tidlig å gi noen vurdering av hvordan det nye utsettet utvikler seg, men som kjent hadde vi under første utsett god tilvekst, lite dødelighet og lavt lusepress. Når det er sagt, så har selve utsettet av fisken gått fint, skriver Ervik.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: