Nekst AS har fått tildelt to utviklingskonsesjoner og skal starte bygging av sin Subsea offshore-merd i løpet av året. Det skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

Samtidig blir det klart at Rostein-eier Odd Einar Sandøy kjøper 25 prosent av Nekst gjennom Rofisk AS. Prisen er ikke offentliggjort.

Ifølge meldingen tar Nekst sikte på å sette ut smolt i løpet av andre kvartal i 2022.

Konseptet består av merder med flytekrage, notpose, tilhørende rammefortøyning og en sentral fôrflåte. Det er mulig å senke konstruksjonen med en bunnfast vinsj.

- Vi har fulgt med dem over flere år, sier styreleder Glen Bradley i Rofisk til Intrafish, og fastslår at neste steg blir å gjennomføre prosjektet.

Rettelse: I første versjon av denne notisen sto det at første utsett var ventet å skje i andre kvartal neste år. Nekst har senere opplyst at de skrev feil i pressemeldingen. Det riktige er andre kvartal 2022.