Arrangør og rådgiver i Aquabyte Vidar Onarheim er godt fornøyd med interessen så langt. Til nå er 350 deltagere fra Norge, Danmark, Færøyene, Island, Tyskland, Chile og Vietnam påmeldt nettseminaret.

– Og der er plass til mer, lokker Onarheim.

programmet står innlegg både fra Microsoft, Pointy og Google, Havforskningsinstituttet, NCE Seafood og Deloitte.

Få i lokalene, mange på nett

Fysisk er det bare 16 deltagere i lokalene. Koronagrepet gir rom for at digitale deltagere får fullt utbytte av både innlegg en avsluttende paneldebatt.

Debatten inkluderer Ragnhild Valen fra Aquabyte, Ole Folkedal fra Havforskningsinstituttet og Bjørgolfur Havardsson fra NCE Seafood, i tillegg til spørsmål fra nettdeltagere.

Også enkelte av innleggene blir strømmet fra utenbys og utenlands.

Første i en serie

Seminaret er det første i en serie, forteller Hans Runshaug, daglig leder i Aqabyte Bergen.

– Dette skal være det første i en rekke av webinarer som går i dybden på den nye teknologien – og hvor vi henter inn spesialkompetanse fra inn- og utland.