Dette var andre invitasjonsrunde til vekstprogrammet Ocean of Opportunities i Stavanger. I første runde ble ti havbruksbedrifter tatt opp i programmet. Denne gangen er det ni.

Målet med programmet er å tilby vekstbedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen.

Disse selskapene er plukket ut:

  • Roxel Aqua
  • Fishency Innovation
  • SubC3D
  • iTech Solutions System & Services
  • EuropeNano
  • CSI Marine Cleaning
  • Hesbynett
  • Mithal
  • Norway in a Box

Varer i seks måneder

Ocean of Opportunities er et vekstprogram i Stiim Aqua Cluster, og finansieres av Stavanger kommune sitt vekstfond.

Ocean of Opportunities gir selskapene mulighet til å få tilgang til kunder, investorer og industriaktører i næringen. Programmet består av ti samlinger fordelt over en periode på seks måneder.

Nedsenkbare merder

Roxel Aqua ønsker å konvertere brukte rigger fra oljesektoren til ny bruk i havbruksnæringen. De har utviklet en nedsenkbar merd som nå testes i bølgeforsøk, ifølge meldingen. Selskapet fikk avslag på en søknad om utviklingstillatelser i fjor.

– Vi ønsker å lære mer og få trening i pitching og presentasjon slik at vi kan gjøre de rette tingene i neste fase. Gjennom Ocean of Opportunities får vi tilgang til oppdrettere og andre med erfaring fra næringen. Etter hvert får vi også tilgang til investorer, sier Tord Ludvigsen i Roxel Aqua i meldingen.

EuropeNano på sin side utvikler ny og mer miljøvennlig coating til oppdrettsanleggene, mens CSI Marine Cleaning utvikler ny teknologi for rengjøring av båter og merder.