I et prosjekt for resirkuleringsanlegg for smolt, fant Nofima-forskerne på Sunndalsøra ny kunnskap om hvordan musklene til laksen vokser i sterk strøm.

Advarer mot høy hastighet

Forskerne, som er tilknyttet senter for forskningsdrevet innovasjon, Ctrlaqua SFI, vil likevel ikke oppfordre til full hastighet.

Hensynet til fiskevelferden går foran, og man vet for lite om dette aspektet i RAS-anlegg, heter det i en pressemelding fra Nofima.

Nofimas Gerrit Timmerhaus og Carlo Lazado forsket i prosjektet. Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud

Dette er optimal hastighet

Forsøkene viser at den optimale svømmehastigheten for smolten er 1 til 1,8 kroppslengder per sekund.

I testene ble sjøtilvent smolt, postsmolt, delt inn i fire grupper. Hver av gruppene fikk forskjellig hastighet på vannet. Forsøkene gikk over tre måneder.

Slank fisk og bred fisk

Forskerne fant at lavere hastigheter ga slankere fisk og lav kondisjonsfaktor, mens sterkere strøm ga bredere kropp og altså høy kondisjonsfaktor. Nofima har tidligere testet sterk strøm mot fiskehelse, og funnet at det ga høyere motstandsdyktighet til sykdom.

Høyeste hastighet

Den høyeste hastigheten var på 2,5 kroppslengder per sekund, en hastighet forskerne selv understreker er over det som er realistisk.

I pressemeldingen mener Nofima at kostnadene ved sterkere pumper kan utligne sterkere vekst.

Postsmolt i akvarium på Sunndalsøra. Nofima har i resirkuleringsanlegg forsket på postsmolt ala denne i svært høy vannhastighet. Resultatene er høy kondisjonsfaktor som gir en bredere fisk. Foto: Terje Aamodt/Nofima

Lav, middels og høy

De andre hastighetene lå på 0,5 kroppslengde per sekund, 1 og 1,8 kroppslengder per sekund. Det er henholdsvis lav, middels og høy.

− Den svært høye vannhastigheten testet vi ut fordi vi var interessert i den fysiologiske responsen til fisken, sier fiskehelseforsker Gerrit Timmerhaus i Nofima i meldingen.

Forskerne ville ikke bare finne optimal hastighet, men også om der var en øvre grense.

Hvorvidt manglende muskelmasse blir tilegnet senere, er det ikke blitt forsket på i dette forsøket.

Skader og vekst

Den optimale hastigheten fant forskerne ved å se skader fisken fikk, så som skjelltap, opp mot øket vekst.

− Basert på denne forskningen og tidligere forskning i Nofima, mener jeg det er optimalt for fisken å svømme i hastigheter et sted mellom 1 og 1,8 kroppslengder per sekund. Går man under en får man ikke utnyttet vekstpotensialet og opparbeidet sykdomsmotstand, og går man over 1,8 risikerer man å inngå kompromisser med helsen i fiskens barrièrevev, sier Timmerhaus i meldingen.