– Vi er godt i gang med å produsere torsk. Fisken vokser godt og har lav dødelighet. Vi er inne i en god steam, sier daglig leder Hilde Storhaug (39) i Norcod til IntraFish.

Selskapet driver torskeoppdrett i på to ulike steder i Trøndelag og regner med å slakte den første fisken våren 2021. Da forventer de et volum på rundt 6500 tonn. I 2022 er målet rundt 9500 tonn.

I 2019 eksporterte Norge 1,1 millioner tonn oppdrettslaks verdt over 72 milliarder kroner. Torsk var den nest største arten, med en eksport på 180.000 tonn verdt 10 milliarder, men nesten alt dette var fisket i hav og fjorder. Skarve 1500 tonn var oppdrettet, men i årene fremover kan oppdrettet av torsk øke.

Kjøper seg opp

Ronja Capital, investeringsselskapet til brønnbåtmilliardær Roger Halsebakk, har kjøpt aksjer i Norcod for rundt 15 millioner kroner, og skal nå gå inn med ytterligere 20 millioner kroner i en kapitalutvidelse. De vil dermed eie rundt 10 prosent av selskapet.

– Vi ser på torskeoppdrett som et kjempespennende område, sier Tore Tønseth (39), investeringsdirektør i Ronja Capital.

– Vi er inne i en god steam

Hvilke priser de kan oppnå vil Storhaug i Norcod ikke være presis på.

– Men vi håper og tror det blir over prisen på vill torsk.

Ifølge statistikk fra Norges sjømatråd er snittprisen 36,40 kroner så langt i år på den ferske, villfangede torsken som er eksportert.

Med stabile volum over hele året mener torskeoppdretteren at de vil være en attraktiv leverandør i et marked som ellers er preget av svært store sesongmessige svingninger.

Rolandas Vosylius, lokalitetsansvarlig på Finnangerøya i Namsos, viser frem en av Norcods oppdrettede torsker. Foto: Norcod

Tapte over en milliard kroner

Tidlig og midt på 2000-tallet drev over 30 aktører med oppdrett av torsk i Norge. Det var flere rene torskeoppdrettere, men også lakseoppdrettere som Grieg Seafood og Mowi, som den gang het Marine Harvest, produserte torsk.

Dette var da en ny art for oppdrett, og det var en rekke biologiske utfordringer med produksjonen. Samtidig var det en kraftig økning i torskebestanden i Barentshavet med påfølgende økte kvoter og lave torskepriser.

I tillegg kom finanskrisen i 2008. I sum ble det en dødelig cocktail for torskeoppdretterne, som tidvis hadde en produksjonskostnad som var over dobbelt så høy som salgsprisen. Et etter et gikk selskapene konkurs.

DN meldte i 2011 at samlet tap for norske torskeoppdrettere var over 1 milliard kroner. Selskapet Codfarmers var det største selskapet, og var notert ved Oslo Børs. Etter lange perioder med tap, gjeldsakkord og nedskalering av drift ble selskapet delt opp, avviklet og strøket fra børsen i 2013.

Holdt liv i stamfisken

Tross konkurser og en næring med brukket rygg har forskningsinstituttet Nofima holdt liv i en gruppe stamfisk av torsk, som de har avlet videre på. Det har også selskapet Havlandet Marin Yngel i Florø.

Torsken det i dag drives oppdrett på er sjettegenerasjon oppdrettstorsk, og skal angivelig være langt mer egnet for oppdrett enn den de produserte på i forrige runde.

– Bedre biologi kombinert med langsiktige kontrakter gjør at vi er positive. I tillegg er konsesjoner gratis, i motsetning til laksekonsesjoner som koster rundt 200 millioner kroner, sier Tønseth i Ronja Capital.

Selskapet Codfarm er et annet selskap som har begynt med torskeoppdrett. Codfarm er eid av Torgnes-familien i Brønnøysund, og det er ikke første gang de prøver seg på torskeoppdrett. Etter å ha tjent store penger på lakseoppdretteren Fjord Seafood, tapte de flere hundre millioner kroner på torskeoppdretteren Fjord Marin midt på 2000-tallet, ifølge Fiskeribladet.

Statt Torsk er en annen aktør som nylig har satt ut torskeyngel i merdene sine.

Les flere saker fra IntraFish: