Det gir pilotene oversikt over hvor vaskeren er i nota til en hver tid, skriver selskapet Water Linked i en pressemelding.

Alexander Bringsvor er driftsleder på servicebåten «Regina» og bruker Flying Net Cleaner 8-notvasker.

- Selv en erfaren notvasker må telle stavtau i nota under vasking for å vite hvor han er. Ettersom operasjonen er intens, med stivt blikk på skjermen og full konsentrasjon, slipper jeg nå å telle stavtau for å vite hvor jeg er i merden, sier han i meldingen.

Hull, skader og fremmedlegemer

Gjennom hele vaskeprosessen farges det «staver/felt» på en 3D-tegning som viser hvor han har vasket. Når vaskingen er unnagjort tilbyr systemet en billedlig fremstilling på komplett vaskedekning i merden.

Systemet åpner også opp for å merke posisjoner, for eksempel ved hull og skader på noten, eller om pilotene finner fremmedlegemer.

- Jeg klikker enkelt på «POI » og skriver en kommentar på hva jeg oppdager. Denne kommentaren legges automatisk inn i vaskerapporten, og jeg kan fortsette vaskingen, sier Bringsvor i meldingen.

Utviklet gjennom tre år

POI står for point of interest. Et bilde av skaden eller objektet legges også inn i rapporten.

Konseptet CageSense NetClean GPS fra Water Linked er et resultat av samarbeid med Sperre/Akva Group de siste tre årene.

Det brukes hydroakustiske signaler for kommunikasjonen. Frekvensområdet er tilpasset miljøer med høy grad av støy som er typisk i et oppdrettsanlegg.