Det nye systemet har fått navnet catchGOOD, og består av en kastenot med innfelt sorteringsrist som leder rensefisken inn i en oppsamlingspose. Sorteringsristen gjør at man unngår å få med seg laks i kastet, skriver OK Marines søsterselskap Akva Group i en pressemelding.

Når rensefisken har samlet seg i enden av posen, løfter man posen opp ved hjelp av en innfelt løftestropp og tar fisken over i et egnet kar eller tank.

OK Marine har testet en rekke utfiskingsmetoder for rensefisk og har landet på catchGOOD. Foto: OK Marine

Systemet er utviklet i samarbeid med Lerøy og Norsk Oppdrettsservice.

– Rensefisk er også en oppdrettsfisk som omfattes av dyrevelferdsloven, og denne metoden skåner rensefisken før frakt til ny merd, slakt eller behandling ved å ta den trygt ut av merden og over i et skjermet miljø, sier daglig leder Atle N. Kristoffersen i OK Marine i meldingen.

Selskapet mener utfiskingsmetoden kan gi store besparelser for oppdretteren.

- Med catchGOOD kan oppdretteren utnytte det fulle potensialet i rensefisken; den kan fiskes ut og brukes i andre merder - som igjen vil gi store besparelser. Et enkelt regnestykke viser besparelser på flere hundre tusen kroner ved å ta 10 000 rensefisk videre i bruk i en annen merd, sier Kristoffersen i meldingen.

Rensefiskskjul er selskapets største produktområde, men OK Marine har også ambisjoner om å kunne levere en større bredde av teknologi og tjenester knyttet til rensefisk og forebyggende lusebekjempelse.

Atle N. Kristoffersen, daglig leder i OK Marine Foto: OK Marine