Tytlandsvik Aqua
  • Selskap som driver med produksjon av postsmolt. Kjøper inn fisk på ca 100 gram, fôrer den opp til ca 700 gram og selger den videre
  • Ligger på Hjelmeland litt nord for Stavanger
  • Eies av Vest Havbruk (Nils Viga m.fl.), Bremnes Fryseri og Grieg Seafood med en tredel hver
  • Selger kun fisk til Grieg Seafood og Bremnes Seashore

Omgitt av høye fjell og dype fjorder, med utsikt til et kveiteanlegg ute på sjøen, ligger Tytlandsvik Aqua. Utenfor er det hektisk byggeaktivitet – inne svømmer intetanende fisk rundt i tankene.

– Dette er mellomstasjon for fisken. Den kommer inn med lastebil når den er rundt 100 gram stor, fôres her i fire måneder til den er rundt 700 gram, og hentes så med brønnbåt, sier Nils Viga.

Han er grunnlegger og medeier av selskapet hvor han også er daglig leder.

Ideen fikk han vinteren 2014. Avtale med grunneier inngikk han sommeren 2014. Etter søknadsprosesser og annet planleggingsarbeid, startet de bygging i oktober 2017, og første fisk ble satt i anlegget i januar 2019.

– Som du ser utenfor bygger vi ut med en tredje hall. Planen er å bygge totalt seks haller, sier Viga.

Nils Viga er daglig leder i Tytlandsvik Aqua Foto: Anders Furuset

Store tanker

Ute i produksjonshallen yrer det av liv i de ulike tankene. Fisken fôres, og ser ut til å trives, mens et par driftsteknikere går rundt, følger opp produksjonen, og gjør forefallende arbeid.

– Det er alltid minst to på jobb her, døgnet rundt. De som har vakt bor på anlegget, og er i beredskap om det skulle gå noen alarmer og lignende, sier Viga. Totalt jobber det 14 ved anlegget. De har kompetanse innen fagfeltene teknikk, biologi og produksjon.

Tankene i hallen har en diameter på 20 meter og runner rundt 2.000 kubikk. Det er fire tanker per hall.

– Det er store verdier vi tar vare på, sier Viga.

Fisken går i brakkvann med salinitet på 3–4 promille.

Styrer lakseproduksjon med tv-spill-kontroller: Trond Kjellesvik i Tytlandsvik Aqua Foto: Anders Furuset

Resirkuleringsanlegg

Investeringene i første fase på anlegget var rundt 320 millioner kroner. Utbyggingen med hall tre koster rundt 160 millioner kroner. Planen er å ha totalt seks haller på sikt.

– Totalt utbygget vil vi ha investert rundt 1,1 milliarder kroner, sier Viga.

Hver hall har en produksjonskapasitet på rundt 1.500 tonn fisk.

PD driver investeringene

Grieg Seafood slet tidligere mye med sykdommen PD i Rogaland, en sykdom som kan oppstå i sjøfasen.

– Fisken fikk det typisk etter 10–12 måneder i sjøen. Det var stor fisk, og himla dyrt når den døde, sier Grieg-sjef Andreas Kvame.

Ved å sette ut større fisk, trenger den kortere tid i sjø, og har dermed mindre eksponering mot PD-viruset og andre patogener.

Siden januar 2019 har Griegs virksomhet i Rogaland kun hatt ett tilfelle av PD, på en slakteklar lokalitet.

– I tillegg gir det bedre utnyttelse av sjølokaliteter, det reduserer risikoen for rømming og har andre fordeler, sier Kvame.

Det at mer av produksjonen legges på land, gir også en økt totalproduksjon.

– Vi tror at det er mer lønnsomt å produsere større fisk på land, enn å kjøpe dyre konsesjoner fra myndighetene, sier Kvame.

En av tankene til Tytlandsvik Aqua Foto: Anders Furuset

Økt slaktevolum

Tall fra Grieg Seafood Rogaland viser at utnyttelsen av produksjonskapasiteten i sjø har økt i takt med utsett av større fisk.

I 2019 slaktet de ut over 25.000 tonn fisk, mot under 20.000 tonn året før. Antall lusebehandlinger er også gått ned, fra typisk 3–4 per generasjon til 2.

Grieg Seafood Rogaland har mål om at fisken kun skal være 12 måneder i sjø, og har nesten nådd det målet.

Snittvekten på fisken de har satt ut i år har vært på rundt 460 gram i Rogaland. Kvame er imidlertid ikke helt i mål.

– Vi håper at fisken herfra etter hvert leveres når den er 700 – 1.000 gram, sier han.

Les også:

Trenden er stadig større postsmolt: Satte ut fisk på opptil 900 gram

Grieg-sjef Andreas Kvame har nær 20.000 frukttrær – nå skal han starte siderproduksjon