Representanter fra driftsfellesskapet foran dåpsbarnet. Fra venstre: Odd Tore Frøyen (styreleder Sjøprodukt AS), Gaute Vassbotten (Daglig leder Godfisken AS), Ronny Larsen (daglig leder Sjøprodukt AS). Foto: Godfisken

«Sølvfisken» er en NabCat 1512, på 15 meter og 12 meters bredde, med en maksfart på 11 knop. Fartøyet er fullspekket med det Moen marine kaller «sentrale forbedringer».

Leveringsklar

– Likt som før trengte vi en båt raskt og Moen Marin hadde en som var leveringsklar. Vi er svært fornøyde med forrige innkjøp, og da var valget enkelt. Flere av eierne i Godfisken har også handlet med Moen Marin tidligere og vet hva de står for: Kvalitet, rask levering og god service, sier Gaute Vassbotten, leder i Godfisken.

Smekker fleksibåt

Et åpnere styrhus med frittstående brokonsoller og høye vinduer mot akterskipet er noen av designvalgene som er tatt. Fra broen kan generatorer og ballastsystem fjernstyres.

– Vi har fått en smekker fleksibåt som både kan bløgge og serve andre viktige arbeidsoperasjoner. Nybygget skal være operativt 24/7, året rundt. Derfor var det viktig med en arbeidshest som takler tunge og langvarige operasjoner, med god kran- og lastekapasitet og stort arbeidsdekk. Samtidig er det viktig med hyggelige fasiliteter som besetningen kan trives med, utdyper Vassbotten.

Stun and bleed

Barents Solutions sin demonterbare bløggelinje testes i disse dager på båten. Foto: Barents Solutions

Om bord finner vi også Barents Solutions' «stun & bleed» mobile bløggelinje, som Tekfisk skrev om i går.

Arbeidsoppdragene for dåpsbarnet blir å være støttefartøy til brønnbåt, i tillegg til å fungere som bløggebåt med en kapasitet på inntil 30 tonn laks eller ørret i RSW-tanker.

Videreutvikler

Fartøyet kan raskt omstilles til ren arbeidsbåt med stor dekksplass.

– Vi jobber stadig med å videreutvikle båtene med nye og funksjonelle løsninger, samt et friskt og moderne utseende, forteller Moen Marins prosjektleder Jan Tore Ysland i pressemeldingen.

Tolv oppdrettere samarbeider

Godfisken er et driftsselskap for tolv lokale oppdrettere på Vestlandet. Selskapet ble oppdrettet i 2015, for å samle ressurser og styrke beredskap lokalt i næringen.

«Sølvfisken» sikrer arbeidsplasser til ti personer.

Alle 15-metringer fra Moen marin leveres med Mekon lavtrykksvaskeanlegg. Vaskeopplegget skal sikre god hygiene ved hjelp av kjemidosering, og løser problemet med bakteriebærende vanntåke.

De elleve lokale oppdretterne i Godfisken AS investerte i fjor 70 millioner i båten «Godfisken. Foto: Fo2rger

Godfisken i fjor

– For et år siden gikk vi til innkjøp av 24-metringen «Godfisken» fra Moen Marin. Etter tre måneder så gruppen behov for enda flere båter i sving. Samtidig har eierne ambisjoner om at all overskytende kapital skal reinvesteres i nytt utstyr som gir oss enda bedre beredskap. Til nå har vi brukt over 150 millioner til nye og bærekraftige investeringer, og flere kommer det til å bli, sier Vassbotten.