Tekfisk har snakket med Øyvind Bakke, som er salgs- og markedsansvarlig i Fjord maritime. Da vi snakket med ham sist, hadde korona ennå ikke nådd våre lengde- og breddegrader.

– Vi tar så klart del i dugnaden, sier han.

De fleste i Fjord maritime styrer hverdagen fra hjemmekontor, mens to i administrasjonen holder god avstand til hverandre i kontorlokalene.

– Ellers har vi rigget oss godt for videre produksjon, sier Bakke.

Har sikret produksjonen

Deler av løsningene til selskapet produseres på lisens hos Bosch Rexroth, og han forteller at nederlenderne var tidlig inne med risikovurdering.

Fjord maritime gjorde grep for å holde produksjonen oppe i lang tid.

– Vi sikret oss deler tidlig på året, forteller Bakke.

Han ler litt over dorullhamstringen, og er opptatt av at den slags må ha mening.

– Jeg hadde skjønt det hvis det var hermetikk.

To nye kontrakter

Fjord Maritime og det vestlandske energiselskapet BKK inngikk i februar en samarbeidsavtale som skal sikre kundene problemfri tilgang til strøm.

Nå har samarbeidet gitt to nye energipartner-kontrakter, som er inngått med Svanøy Havbruk i Kinn kommune.

Den ene er for landstrømprosjekt, mens den andre er for installasjon av Fjord maritime sin Fjord hybrid-pakke.

Fjord Maritime har utviklet Fjord Hybrid, en batteripakke for fôrflåter. Foto: Kjersti Kvile

– På den ene lokaliteten var landstrøm for krevende, forteller Bakke.

I tillegg er det usikkert om anlegget skal forbli ved samme beliggenhet, og Svanøy Havbruk valgte da en mer fleksibel hybridløsning.

– Rette løsningen for oss

Daglig leder Ove Inge Vågen i Svanøy havbruk forteller i en e-post til Tekfisk at samarbeidet mellom energipartnerne traff godt for dem.

– Vi vurderte flere leverandører i denne fasen, men Fjord maritime anser vi som markedsspesialisten når det kommer til elektrifisering av fôrflåter, skriver han.

Daglig leder forteller at oppdrettsselskapet tenker miljø og bærekraft i driften. De ønsker å konsentrere seg om produksjon av fisk, og la andre ta seg av det elektriske og digitale.

– Når vi nå tok steget for å elektrifisere resten del av flåteparken vår, var Energipartner-løsningen den rette for oss, forteller han i e-posten.

Det er Svanøy havbruk sin lokalitet ved Oddane som nå skal få landstrøm. Foto: Svanøy havbruk

Samarbeidet med energiselskap

Samarbeidet mellom Fjord maritime og BKK kom til etter en konferanse der begge selskap deltok. I februar i år inngikk de en samarbeidsavtale, der både Fjord hybrid og landstrøm fra BKK var fleksible valg for mulige kunder.

Bakke mener deres egen løsning er så kostnadseffektiv, at den nesten betaler seg selv.

– Nå kjører dieselgeneratoren ved et slikt anlegg kanskje bare i tre timer, mens resten av døgnet dekkes inn med batteridrift, sier han.

Styringssystemet viktigst

Han understreker at hjertet og hjernen i løsningen er styringssystemet, som sikrer optimal drift og kontinuerlig overvåkning. Selve batteripakkene kjøper de fra ulike leverandører.

– Akkurat nå bruker vi DNV GL-sertifiserte EST Floattech-batterier, forteller han.

Ved inngangen av året, og sist vi snakket med ham, hadde selskapet landet 25 kontrakter. 50 nye hybridløsninger lå inne i porteføljen for 2020.

– Vi tror nok at enkelte prosjekter kan bli satt på vent, medgir Bakke.

Ser ennå lyst på det

Nedgang i salg og transport av fisk kan rokke ved nysatsinger på land- og hybridstrøm. Bakke ser likevel ennå lyst på situasjonen, og mener at oppdretterne stadig er opptatt av logistikk og drift. Nedgangen vil nok la vente på seg og kanskje bli utsatt, mener han.

– Verden trenger fortsatt mat, selv om markedet er spesielt for alle nå, tror han.

Også Ove Inge Vågen i Svanøy havbruk forteller at de ennå ikke er påvirket av koronasituasjonen.

Flere avtaler på vei

Fjord maritime har flere avtaler på blokken, og Bakke håper å komme tilbake til disse.

Selv mener han at selskapet er godt rigget for nye bestemmelser.

– Vi er ikke avhengig av å være til stede ved de enkelte anleggene, sier han.

Fjord maritime har en modell der kundene får utstyret tilsendt, og lokale krefter utfører installasjonen. Selv overtagelsen kan i prinsippet gjøres vi nett.

– Normal drift overvåker vi uansett 24/7 over nett, sier Bakke.

Også service kan gjøres over nett fra selskapets servicesenter.