Han har klokkertro på avtalen med energigiganten BKK, Øyvind Bakke.

– Jeg tror alle 1.100 oppdrettsanlegg er elektriske innen fem år, sier salgs- og markedsansvarlig i Fjord maritime til Tekfisk.

Samarbeidet gjør det enklere for kunden

Mye av grunnen, tror han, er at det nå er blitt enklere å velge bort generatorer eller optimalisere driften.

– Samarbeidet med BKK er et stort løft, sier Bakke, og fortsetter: – De trengte oss og vi trengte de.

Med BKK-samarbeidet kan Fjord maritime og kraftselskapet utfylle hverandre. Her fra Sulefisk sitt anlegg lokaliteten Guleskjeret. Dette anlegget er fra før BKK-avtalen ble inngått. Foto: Fjord maritime

Har tidligere valgt bort landstrøm

BKK har som uttalt mål å bli størst i Norge på elektrifisering av havbruk, og å gjøre oppdretternes hverdag «smartere, grønnere og mer lønnsom», som de skriver i en pressemelding.

Bakke forteller at kunder tidligere har valgt bort landstrøm på grunn av kapasitet i strømnettet og lang ventetid på påkobling. Nå vil avtalen med BKK tilby en sømløs overgang med hybrid batteridrift mens energiselskapet ordner det tekniske med nye linjer, strømskap og avtaler med grunneiere. En slik prosess kan fort ta et år, sier han.

Unngår «månelandinger»

– Nøkkelen er å gjøre klimateknologi lønnsom, mener Bakke.

Han mener at en del av suksessen til selskapet er at de ikke har valgt kostbare «månelandingsprosjekter». Volum og fleksibilitet er viktigere.

Strømanlegget, som gir linje frem til skap, leies for en årlig sum fra BKK. Om løsningen er batteriløsningen Fjord hybrid i en overgangsfase eller plug-in hybrid i kombinasjon med landstrøm vil man avgjøre i fellesskap med kunden. Kunden står også fritt til å velge strøm- og fiberleverandør.

Skryter av næringen

Bakke mener at ordningen er en kjempefordel for alle, og at den vil senke terskelen for fremtidsrettede løsninger.

– Tidligere har vi måtte takke nei til kunder som ønsket landstrøm til anlegget, forteller han.

Han skryter av oppdrettsnæringen, som han opplever som fremtidsrettede og med villighet til klimabevisst satsing.

Sulefisk har fem anlegg i gamle Sogn og Fjordane, og har investert i Fjord maritime sin hydrid-løsninger i to. De to siste er med strøm fra BKK. Dette er det ene, i Kvernhusvik, med Sognesjøen i bakgrunnen. Foto: Sulefisk AS

Sulefisk har kjøpt to løsninger med landstrøm fra BKK

En kunde Bakke trekker frem, er Solund-selskapet Sulefisk.

– Sulefisk har vært risikovillige, og tidlig ute med nye konsepter, sier han.

Selskapet har tidligere kjøpt hybridløsninger fra Fjord maritime for de to anleggene på Fureholmen og Guleskjeret. Det ene anlegget har vært i drift i nesten et år, og det andre kommer i drift i vår, med integrert batteripakke i betongflåte.

Nå har Sulefisk signert kontrakt på alternativet med landstrøm fra BKK for to nye anlegg.

Anlegget blir montert ut på sommeren, frem mot august, forteller Bakke. Han røper at en annen kunde har signert en tilsvarende avtale.

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk. Foto: Privat

Ros fra kunden

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk, kan ikke få fullrost Fjord maritime.

– Oppfølgingen er fantastisk, skryter han til Tekfisk.

Han trekker særlig frem service og overvåkning av batteripakkene. Og ikke minst holdningen til kundens behov:

– De anbefalte at vi heller valgte BKK på de to siste anleggene.

Niesar sier at Fjord hybrid er et klart førstevalg når de med tiden skal elektrifisere sitt femte anlegg.

Om hybridløsningen forteller han at aggregatene nå går 4–6 timer daglig, med langt bedre arbeidsforhold, slitasje og vedlikehold. I tillegg kan aggregatene gå på 80 prosent, og ikke ti prosent, noe som gir lengre levetid på maskineriet.

Hør Michael Niesar i paneldebatt om teknologi i denne Tekfisk-podkasten:

Tilfeldig samarbeid

Samarbeidet med BKK kom til ved en tilfeldighet, forteller Bakke. Selskapene hadde begge innlegg på en konferanse, og kom i snakk om felles utfordringer. Ballen begynte å rulle.

BKK er kontraktspartner på landstrøm overfor kunden. Når kunden ønsker landstrøm eller kombinasjon med batteri, er Fjord maritime leverandør til BKK.

Fjord maritime er også leverandør av hybridløsninger for oppdrettsnæringen utenom BKK-samarbeidet. Foto: Kjersti Kvile

Stor økning

I avtaler uten landstrøm, er Fjord maritime fortsatt en frittstående leverandør av rene hybridløsninger, med direkte avtale med den enkelte kunde.

Selskapet er spesialister på elektrifisering av matfiskanlegg, forteller Bakke. Pilotløsningene er blitt skalert opp til serieproduksjon i samarbeid med den teknologiske partneren Bosch Rexroth.

Kunder langs hele kysten

– Vi har direktekunder langs hele kysten fra Nordkapp til Lindesnes, forteller han.

Omsetningen øker for Fjord Maritime. I 2018 leverte de ett anlegg. I fjor leverte de 25 anlegg, og i år er porteføljen på 50 rene hybridløsninger.

Avtalene med BKK er utenom, og Bakke tror på vekst i de delene av markedet som hittil har valgt bort en eller flere av løsningene på grunn av dårlig infrastruktur og lang leveringstid.