Dette er et første steg som etter planen skal ta selskapet til en produksjon på 15.000 tonn matfisk. Et bygg er revet på den rundt 30 mål store tomta i Barstadvika utenfor Måløy sentrum, og et nytt bygg er kommet opp. Her kommer snart den første tanken på 10 meter.

Samtidig bygger de også et tilbygg med plass til to tanker til på 17 meter samt en gangbro mellom byggene.

– Det begynner vi på når vi er ferdige med den første verifiseringsfasen som Mattilsynet krever. Da bygger vi rett ut til 7690 tonn, sier Jon Ove Stokke, administrerende direktør i OFS Norge som eier OFS Måløy.

Alt i alt utgjør dette byggefase 1 for selskapet. I denne første omgangen ser de for seg å sette ut 40.000 smolt på rundt 100 gram.

Har brukt tid

Før jul i fjor skrev Tekfisk at selskapet håpet å ha laks i tankene til sommeren. Stokke forteller at koronapandemien har forsinket prosjektet. Nå er planen justert til at fisken er på plass i første kvartal 2021.

Daglig leder i OFS Måløy, Trond-Inge Kvernevik, understreker at det er viktigere at innsettet av fisk skjer på riktig tidspunkt, enn at det skjer så tidlig som mulig. Fisken som settes ut i den første tanken, skal tas videre til de neste to tankene.

– Vi må se på helheten og ha et løp for fisken og en fornuftig produksjonsplan. Vi går ikke til Mattilsynet med plan for den første tanken, men for den første gruppen av tanker, sier han til Tekfisk.

Første fase av utbyggingen av anlegget til OFS Måløy i Barstadvika i Måløy. Ved årsskiftet (2020–2021) skal den første tanken (ti meter) være på plass. Bygget utvides og pusses opp. Foto: OFS Måløy

Satte på bremsene

Kvernevik forteller at de opprinnelig skulle bestille smolt til april i år. Men da koronasituasjonen skred frem i januar og februar, begynte de å ane risikoen.

– Vi kunne ikke gamble på at alt skulle gå som planlagt. Derfor lot vi være å bestille, sier han.

I samme periode jobbet selskapet også med en søknad til Innovasjon Norge på 55 millioner kroner i lån og støtte til den første fasen av prosjektet. Den ble levert i april.

– Søknaden skulle vært inne ved årsskiftet, men ble forsinket. Akkurat nok til at vi fikk Covid midt i fleisen. Vi kunne ikke sette i gang bygging før søknaden var sendt inn, sier Kvernevik.

– Må dere ut og hente inn 55 millioner om dere får nei fra Innovasjon Norge?

– Det vil påvirke prioriteringer. Vi har en plan B for det.

– Vi har is imagen og er ikke så bekymret. Vi ser ikke noe negativt i å ha tid til å styrke prosjektet, sier Trond-Inge Kvernevik, daglig leder i OFS Måløy. Her foran bygget som nå delvis er revet. Foto: Kjersti Kvile

Kar og smolt

Karene bygges i Latvia og kommer til Måløy som moduler. Her skal det ikke være noen forsinkelser foreløpig, men Kvernevik kan ikke opplyser om når de kommer.

– Så lenge vi er i en saksbehandlingsprosess, er det vanskelig å si helt nøyaktig, men det blir over nyttår. Og så skal de monteres fortløpende.

Når bestillingen blir lagt inn på smolt, er derfor heller ikke klart.

– Det er avhengig av tid på året og av leverandørene, så vi har en løpende vurdering. Men det er et såpass lite kvantum, at det ikke vil bli det store problemet.

Glad for suksess for konkurrentene

OFS har jobbet med planene i Måløy siden 20015.

– Jeg har vært med en stund nå, siden lenge før det var lov å produsere matfisk på land. Nå er vi utålmodig etter å få dette opp og frem, sier Jon Ove Stokke i OFS Norge.

Håpet er at de kan slakte den første fisken mot slutten av 2021.

Stokke er glad for å se hva konkurrenter som Fredrikstad Seafood og Atlantic Sapphire har fått til. Førstnevnte begynte å selge laksen sin i april, mens amerikanske Atlantic Sapphire slaktet den første fisken i forrige måned.

– Det er positivt at de får det til. Det betyr mye for alle aktørene. Bildene vi har sett av fisken ser bra ut, sier han.

Et eksisterende bygg på tomta utvides og pusses opp. Foto: OFS Måløy

Eier teknologien

Onshore Technologies, der OFS Norge er hovedeier, skal levere teknologien til anlegget i Måløy. Selskapet het tidligere Niri og ble etablert i 2006. De har hatt pilotprosjekt i Norge, Frankrike, Irland og Skottland.

Onshore Technolgies skal ha et kunde- og kompetansesenter i tilknytning til anlegget, som har fått navnet Ontec Academy.

– Vi er unike med at vi har et teknologiselskap vi er hovedeier i og er med å utvikle. Ontec Academy tar ansvar for opplæring i vår teknologi og av fremtidens røktere i landbaserte anlegg, sier Stokke.

OFS Norge er også involvert i landbaserte prosjekter i Andenes og Nordkapp.

– For Andenes er ikke reguleringsplanen 100 prosent klar ennå. Nordkapp er kommet veldig langt, og vi håper å få inn søknaden til Fylkesmannen i løpet av høsten, sier Stokke.

Her kan du høre podkast med prosjektleder Ynge Hjertenes i OFS Måløy, som deltok på Tekfisk-arrangementet «Når laksen lever i lukkede anlegg» tidligere i år:

Ser én laksenæring

Flere landbaserte prosjekter for oppdrett av matfisk har latt vente på seg. Det er snakk om store investeringer for en teknologi som fortsatt er relativt uprøvd.

Trond-Inge Kvernevik i Måløy mener det er skapt et kunstig motsetningsforhold mellom oppdrettere på land og sjø i Norge.

– Vi som jobber med dette, vet det finnes nyanser, og det savner jeg i det offentlige ordskiftet. Vi må ikke snakke om to laksenæringer i Norge, det er én næring, og det vil fremtiden vise, sier han.

I Norge vektlegges teknisk risiko når det gjelder RAS-anlegg, mener Kvernevik, mens det for utlandet vektlegges reduserte transportkostnader i forbindelse med RAS.

– Som om transportkostnad er den eneste kostnadsdriveren, og som om man skulle være bedre rustet til å systematisere bort risiko utenfor den norske industriklyngen. Vi i OFS Måløy mener vi har regnet hjem et veldig godt prosjekt.

– Men det krever vel at flere må sette i gang på land og vise til resultater?

– Det er helt riktig. Det er mange planer. Og det er vel en åpen erkjennelse at noen av dem ikke har særlig realisme. Dels fordi det legges for lite vekt på valg av lokaliteter. For dem er det stor forskjell på. Vi har en god lokalitet og føler oss trygge på at vi sitter på et godt prosjekt, og så vil fremtiden vise om det er riktig.