I løpet av fjoråret tildelte skipsverftet tilsvarende kontrakter til PG Flow Solutions for både nybygg 204, 205 og 206.

Brønnbåten
  • Båten som skal bygges til Brønnbåt Nord Lofoten er av verftets eget design, type AAS 1202 STDE-Hybrid.
  • Det er et skip med fokus på miljø – med lavt drivstofforbruk og redusert utslipp til luft og sjø, og spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område.
  • Basen for båten skal være Ellingsen Seafood på Skrova.
  • Skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-Batterianlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet. Planen er at skipet skal overleveres til rederi i november 2021.
  • Brønnbåt Nord Lofoten er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2019, og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord og Ellingsen Seafood.

– 2019 var et svært godt brønnbåt-år for oss, mye takket være at Aas Mek har hatt stor suksess innen dette segmentet. Å motta enda en bestilling fra verftet gir oss en flott start på nyåret, sier Øyvind Berg, salgs- og markedssjef i PG Flow Solutions, i en pressemelding.

Verdien på kontrakten er ukjent.

Brønnbåten til Brønnbåt Nord Lofoten er nybygg nummer 207 fra Aas Mekaniske Verksted.

– Skånsom for fisken

PG Flow Solutions skal levere åtte av selskapets store sjøvanns-sirkulasjonspumper til den 63,86 meter lange og 14 meter brede brønnbåten. Pumpene skal sørge for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn, som har en lastekapasitet på 1 200 kubikkmeter fordelt på to fiskebrønner.

Sjøvannspumpesystemet fra PG Flow Solutions har etter hvert blitt Aas Mekaniske Verksteds foretrukne system ettersom det oppfattes å være svært skånsomt med fisken og energieffektivt:

– Sjøvannspumpene våre er utviklet for å sikre best mulig fiskevelferd, som igjen betyr økonomisk gevinst for både brønnbåtoperatør og oppdrettsselskapene, legger Berg til i pressemelding.

Kan vedlikeholde pumpene selv

Et annet viktig trekk som trekkes fram i forbindelse med pumpesystemet er at mannskapet om bord på brønnbåtene kan vedlikeholde pumpene uten bistand fra en ekstern servicetekniker, noe som kan bidra til å holde driftskostnadene ytterligere nede.

Les også: