Det toårige partnerprosjektet, som omfatter ledende danske, nederlandske og norske miljøer, er finansiert av EU sitt Rasmus+-program.

Tre norske VGS

I Trøndelag omfattes prosjektet av de tre videregående skolene Val, Ytre Namdal og Guri Kunna, i tillegg til oppdrettsselskapene SinkabergHansen og Midt-Norsk Havbruk. Dette forteller VAL FoU i en pressemelding.

Halvor Mortensen er prosjektleder for EU-prosjektet Foto: SinkabergHansen

Ulike tradisjoner

– RAS er allerede blitt en sentral teknologi i norsk havbruksnæring, både for nåværende oppdrettsarter og mulige nye arter. Partnerlandene har ulike tradisjoner for hvordan de bruker teknologien, og våre europeiske partnere ønsker også å lære hvordan bærekraftig matproduksjon kan integreres også i akvakultursatsinger i Europa, sier Mortensen i meldingen.

2,5 millioner fra EU

EU bidrar med 2,5 millioner kroner i prosjektet, og kompetanse fra Danmark og Nederland. Selve prosjektet har sitt utspring i Kompetanseløft RAS ledet av Blått kompetansesenter på Frøya.

Det er nederlandske HZ University of applied sciences, Danmarks tekniske universitet, Dansk akvakultur – som tilsvarer norske Sjømat Norge – og Kattegatcentret som vil bidra med sine forskningsmiljøer for vannbehandling.

Trøndersk læringsplattform

En digital læringsplattform blir samtidig utviklet i samarbeid med trønderske Learning Moment Technology.

– Spesielt moro er det at det internasjonale partnerskapet kommer til å ta i bruk den digitale læringsplattformen Dokker, utviklet av det trønderske selskapet Learning Moment Technologies, for å styrke den løpende samhandlingen, sier prosjektleder Halvor Mortensen i Val FoU.

Hovedbygget på SinkabergHansens anlegg på Svaberget i Bindal. Bygget er på om lag 14.000 kvadratmeter, og under ett tak. Svaberget Smolt skal etter planen være i drift 2021. Foto: SinkabergHansen

Danmark neste

Samarbeidet blir i form av seminarer, studiebesøk, workshops partnerne i mellom. Første samling blir våren 2021, og sted er Danmark.

Det internasjonale RAS-samarbeidet er finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+, og er en spin-off fra den regionale satsingen Kompetanseløft RAS ledet av Blått kompetansesenter på Frøya og delfinansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Stor etterspørsel

– Det etableres nå mange RAS-anlegg både i Trøndelag og ellers i Norge, og det er stor etterspørsel etter kompetanseheving på området. Nå gir vi lærere ved videregående skoler og ansatte i oppdrettsselskaper tilgang til noe av den mest oppdaterte kunnskapen som finnes på vannbehandling. Det vil løfte de videregående akvautdannelsene på et kompetansefelt som er sterkt etterspurt av de landbaserte oppdrettsindustriene, sier Mortensen.