Fiskeridirektoratet har tidligere vurdert at konseptet til Reset faller inn under ordningen for utviklingstillatelser.

Resirkuleringsanlegget (RAS) skal bestå av en rund, flytende rammestruktur i stål, driftsplattform og 18 merder. Senteret i anlegget skal romme «fôrsiloer, vannbehandlings- og slamoppsamlingssystemer samt øvrige nødvendige fasiliteter», heter det i et brev fra Fiskeridirektoratet.

Reset har søkt om ti tillatelser, tilsvarende 7800 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse). Men ifølge søknaden vil maksimal biomasse ved full produksjon være 7040 tonn, som tilsvarer 9,03 tillatelser.

- Ettersom Fiskeridirektoratet ikke kan tildele flere tillatelser enn det som kreves for å kunne foreta tilstrekkelig uttesting vil direktoratet maksimalt kunne tildele 7040 tonn MTB til prosjektet, heter det i brevet fra direktoratet.

Konklusjonen blir at direktoratet avslår to av de ti tillatelsene Reset har søkt om, men de går videre med behandling av søknaden oppad begrenset til åtte tillatelser.

Ifølge Teknisk Ukeblad står Merdslippen med Knut Vangen som styreleder bak Reset.

Fiskeridirektoratet ble tidligere i år ferdig med førstegangsbehandling av alle 104 søknadene. Av disse har rundt 80 klaget på vedtaket.