– Vi har gjort vårt, skrevet sluttrapport og sendt søknader til myndighetene. Nå er det opp til dem å svare, sa konsernsjef Gustav Witzøe under dagens kvartalspresentasjon, skriver Intrafish.

Han mener at selskapet oppfyller alle kriterier for konvertering. Sluttrapporten er også publisert på selskapets nettsider.

God tilvekst

Ocean Farm 1, også kjent som Havmerden, er nå i gang med sin andre produksjonsyklus. Den ligger på Frohavet utenfor Frøya.

– Runde to er godt i gang. Det er god tilvekst og lav dødelighet, sa Witzøe.

Han sa også at de etter konverteringen vil få mer Maksimalt tillatt biomasse (MTB) tilgjengelig for sine ordinære tillatelser. Grunnen til det er at kapasiteten kan flyttes mellom ulike anlegg.

Ocean Farm 1
  • Viktige dimensjoner:
  • Høyde: 69 m
  • Diameter: 110 m
  • Volum: 250,000 m³

Vil til havs

Salmars datterselskap MariCulture har også fått åtte utviklingstillatelser til konseptet Smart Fish Farm. I motsetning til Havmerden, skal dette ligge i åpent hav.

Konstruksjonen ligner en del på Havmerden, men er betydelig større. Det er en halvt nedsenkbar stålstruktur bestående av en sentersøyle og et omkringliggende rammeverk av rørstaver, hovedsakelig med sirkulære tverrsnitt. Selskapet har tidligere sagt at prosjektet vil koste rundt 1,5 milliarder kroner.

Denne merden er også tenkt plassert utenfor Frøya et sted, men endelig lokalitet er ikke vedtatt.

– Når det gjelder Smart Fish Farm tar vi med erfaringer fra Ocean Farm 1. Utfordringer er at det skal ut i åpent hav. Det er en del svar fra myndighetene som må på plass, så det blir nok dessverre over årsskiftet før en tar en beslutning, sa Witzøe.