I januar i år vant designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue hovedprisen under Doga-dagen 2020, selve Doga-hedersmerket, for prosjektet Dypp. Nå har de to stiftet selskapet Dypp AS for å utforske videre hvordan norsk tang og tare kan erstatte tradisjonell emballering av dagligvarer. Det kommer fram av en pressemelding fra Doga mandag.

Sammen med Snøhetta ønsker Dypp å utforske mulighetene som ligger i tarebasert bioplast. Ved hjelp av et designdrevet innovasjonsprosjekt skal de studere hele verdikjeden og kartlegge utfordringer hos tareprodusenter, bønder, distributører og sluttforbrukere.

Ros fra juryen

Nå drypper det 400 000 kroner i støtte gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (Dip). Juryen mener i sin begrunnelse at prosjektet har en fremragende innovasjonsgrad og at det kan tilføre norske industri store verdier dersom det lykkes.

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, uttaler næringsminister Iselin Nybø (V) i dagens pressemelding.

Korona satte fart på juryeringen

Dette er 11. gang Design og arkitektur Norge deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten, men på grunn av koronasituasjonen har juryen jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale Dip-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør i Doga, Tor Inge Hjemdal, i pressemeldingen.

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

I år mottok programmet hele 190 søknader, en ny rekord i Dip-sammenheng, om å få utbetalt rekordhøye 110 millioner kroner. Etter juryering sto man igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.