– Nå hører jeg deg ikke!

IT-konsulent Harald Carlsen er på vei inn i et område uten dekning. Vi skal snakke om nettverksutfordringer, og mobillinjen samarbeider ikke.

Sensormarkedet rettet mot havbruksnæringen blomstrer som aldri før. Mange ulike tilbydere, nettverksløsninger og brukergrensesnitt kan imidlertid fort fremstå som en jungel for mange kunder.

Mulighetene for en felles plattform og lokale leverandører skal lokke kunder til å la sensordatatrafikken håndteres gjennom Seacloud. Foto: Serit
Harald Carlsen, IT partner Helgeland, Serit, Helgeland. Harald Carlsen, IT partner Helgeland, Serit, Helgeland. Foto: Serit

Lite hyggelig å drifte selv

Det har fått IT partner Helgeland, som er en del av Serit-gruppen, til å ta steget inn i et potensielt lukrativt marked. I et samarbeid med Alta-selskapet Tialta tilbyr de nå både ferdige sensorløsninger og et operativt sensor-nettverk som dekker hele kysten av Helgeland.

– Næringen vil ha sensorer, men oppdager fort at det å drifte nettverket de krever er lite hyggelig ute på kysten, sier Carlsen.

Det er her IT-samarbeidet kommer inn i bildet.

Bredbånd via radio

Datterselskapet Fri sikt AS leverer nemlig allerede bredbånd via radio langs Helgelandskysten. Rekkevidden er 30 kilometer til havs, forteller Carlsen.

IT partner Helgeland ønsker å utvide nettverket av basestasjoner til også å gi tilgang til det såkalte Lora-nettverket. Gjennom dette skal sensordatatrafikk samles i et eget skybasert system.

– Mange av Fri sikt sine basestasjoner er satt opp nettopp for å betjene oppdrettslokaliteter, sier Carlsen.

En av Tialta sine bokser. Enklere løsninger skal kunne operere i ti år før batteribytte. Foto: Serit

Data samles i skytjenesten Seacloud

Den første installasjonen er allerede utført ved Letsea, et større forsøks- og forskningssenter for havbruk. To av deres anlegg har fått målestasjoner med sensorer for oksygen, salinitet og temperatur på flere havbruk. Alle data blir samlet i brukergrensesnittet til Seacloud.

Lars Føsker er driftsleder ved Letsea. Han forteller til Tekfisk at denne typen nettverk for logging av data er reelle behov i næringen og for dem selv.

– Vi har et tilsvarende system i dag, men vurderer Seacloud som en fremtidig, utbyggbar løsning.

Det er viktigheten for å samle data av tilfredsstillende kvalitet i forsøkene, og å ha en lokal leverandør og servicepartner som gjør løsningen fra IT-partner Helgeland attraktiv.

– I tillegg vet vi at de har ambisjoner om tekniske løsninger det kan bygges videre på, sier han.

IT-partnerne har installert sensorer og nettverkssendere både både på land- og oppdrettslokasjonene til Letsea. Foto: Pressefoto

Åpen teknologi

Lora, som står for «long range», er et langtrekkende og lite kraftkrevende nettverk for datatrafikk, som baserer seg på lisensfrie radiofrekvenser. Det internasjonale samarbeidet om den åpne teknologien er ikke-profitterende, for å drive frem spennende løsninger globalt.

Flere norske kommuner har allerede tatt i bruk LoRa-nettverket til blant annet å drifte egne anlegg og tekniske løsninger.

IT partner Helgeland har Seløy sjøfarm som neste kunde ut med en silosensor. Foto: Serit

Bruksrett til egne data

Carlsen påpeker at deres forretningsmodell, i motsetning til mange andres, sikrer kundene full bruksrett til egne data.

– Vi gir tilgang til all måling, all historikk, alle data, sier han.

Seacloud-brukergrensesnittet blir sydd i hop i samarbeid med hver enkelt kunde.

– Nå har vi akkurat gjort ferdig en miljøinstallasjon ved Letsea, og er i dialog med Seløy sjøfarm om silosensor, sier han.

Ulike sensorer

Sensorene kan inkludere vindmålere fra Gill, oksygen- og temperaturmåler fra Op instruments og Ponsell, dopplersensor fra Vega også videre.

I utgangspunktet er der ikke begrensninger for hvilke typer sensorer som kan kobles opp.

– En enkel dør-sensor kan lett driftes i ti år på en batteripakke, sier Carlsen.

I tillegg til at it-leverandøren vil tilby ferdige sensorpakker, skal systemet fungere som en «sveitsisk armékniv» for ulike sensorer fra forskjellige leverandører.

– Kunder med kostbare sensorløsninger skal kunne klippe ledningen, sette på ny plugg og samle all trafikk hos oss, ler Carlsen.

Havbruk først i køen

Han mener det er oppdrettsnæringen som har det største umiddelbare behovet. Ikke bare for nettverk, men for en felles standard for sensorikk.

– Etter hvert vil vi nok også sikte oss inn mot kommuner, tror han.

Ikke sanntidsteknologi

Forretningsmodellen er i utgangspunktet tenkt som en fullstendig pakke, med utstyr leaset fra Serit og Tialta. Det inkluderer årlig tilsyn og kalibrering.

Nedetid og stor trafikk skal ikke påvirke grunntanken bak Lorawan-nettverket.

– Man trenger ikke sanntidsmonitorering. Teknologien gjør at dataene kan vente litt, og sendes når nettet er ledig.

I motsetning til et mobilnettverk. Nå datt nemlig telefonlinjen ut.