Prosjektet skal løpe over sju år, og har en kostnadsramme på over 10 millioner kroner. Det går fram av en pressemelding fra partene fredag.

Prosjektleder og forsker ved Norce, Marius Kambestad, mener at prosjektet er unikt i nasjonal sammenheng:

- Et så omfattende og faglig bredt forskningsprosjekt på laks og sjøørret, konsentrert i én region, er ikke gjennomført i Norge tidligere. I dette prosjektet får vi anledning til å kartlegge en rekke ulike faktorer over flere år. Erfaringene vi høster kan overføres til andre steder med samme utfordringer, sier Kambestad i meldingen.

Prosjektet består av sju delprosjekter, som hver vil kartlegge en spesifikk problemstilling.

- Hver for seg er lignende delprosjekter gjennomført tidligere, men ikke samtidig og på samme sted. Det banebrytende med vårt prosjekt er at de ulike faktorene vil gi oss et helhetsbilde av utfordringene fiskestammene på Sunnmøre står ovenfor. Det gir oss et unikt grunnlag for å iverksette målrettede tiltak, uttaler Kambestad.

Alle konklusjoner forskerne lander på skal så følges opp med konkrete tiltak.

Hofseth Aqua har påtatt seg det økonomiske ansvaret for prosjektet.

- Hvis vi skal få opp bestandene må vi ta hele verktøykassa i bruk. Det gjør vi i dette prosjektet. For oss er det et privilegium å kunne bidra til å få mer liv i elvene her på Sunnmøre. Vårt mål er at Sunnmøre skal være verdens beste sted å leve for både villfisk og oppdrettsfisk, sier administrerende direktør ved Hofseth Aqua, Roger Hofseth, og legger til at det er rom for flere partnere i prosjektet.

- Vi tar gjerne med oss flere partnere som ønsker å bidra. Jeg mener at vi som lever av fisk, i årene fremover må stå fremst i rekken for å bevare villaks- og sjøørretstammene i Norge.

Villaks på Sunnmøre

Siden 1970- og 80-tallet har fangsten av laks og sjøørret på Sunnmøre blitt drastisk redusert. På grunn av svake bestander er store lakseelver som Valldøla og Stordalselva stengt for fiske i 2020.

Nå håper talsperson for Lakseelvene på Sunnmøre, Stein Kristian Valdal, at prosjektet kan være med på å gjenreise Sunnmøre som en av landets fremste laksedestinasjoner.

Prosjektet er et samarbeid mellom Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua. Prosjektet vil gjennomføres av forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (Norce–LFI).

Avtalen strekker seg over en syvårs-periode fra 2020 til 2025.

Prosjektet har tre hovedmål:

  • Kartlegge bestandsstatus for laks og sjøørret på hele Sunnmøre.
  • Identifisere de viktigste årsakene til negativ bestandsutvikling.
  • Sette inn tiltak for å øke antallet laks og sjøørret på Sunnmøre.

Nærmere 30 vassdrag skal kartlegges og forskes på gjennom prosjektet.

Prosjektet består av syv ulike delprosjekter: Bestandsovervåkning, habitatforhold, lakselus, oterens rolle, sjøørretbekker, fiskesykdommer og vannkjemi.

Konklusjonene fra prosjektet skal følges opp med konkrete tiltak.