DB Schenkers logistikkpris ble tildelt Hav Line Gruppen, for etablering av en ny og innovativ løsning for produksjon og foredling av fisk ved bruk av verdens største slakteskip «Norwegian Gannet», skriver Moderne Transport.

Verdensklasse

- «Norwegian Gannet» er i verdensklasse og fremmer økt automatisering, bedre kvalitet, holdbarhet, og utnyttelse av restråstoff. Løsningen muliggjør forflytting av biomasse til hvilket som helst anlegg nasjonalt og internasjonalt, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen viser til at fordelen vil være reduserte transportkostnader, tid, svinn, spredning av fiskesykdommer og forbedret dyrevelferd.

- «Norwegian Gannet» er et hybridskip som utnytter landstrøm, og samlet vil båtens produksjon redusere karbonfotavtrykket med 40–50 prosent. Løsningen vil også medføre en reduksjon av 7500 lastebiler på Norske veier i løpet av et år», heter det videre.

Til Dyrevernalliansen

Prisen består av et diplom, og en mulighet til å tildele 50.000 kroner i prispenger til veldedighets- eller frivillighetsorganisasjon som jobber for et bedre klimafotavtrykk, eller relevante tiltak innen sikkerhet, HMS og effektivisering. Prispengene har Hav Line valgt å gi til Dyrevernalliansen.

I juryen satt Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved TØI, Frode Longva, avdelingsdirektør i Cicero, Peter Stangeland, markedsdirektør i DB Schenker og Nils-Petter Buer, kommunikasjonssjef i DB Schenker.

«Norwegian Gannet» ble bygget i Spania. I desember avslo Nærings- og fiskeridepartementet Hav Lines søknad om å få frakte produksjonsfisk til utlandet.

Senere ble dette omgjort av Bergen tingrett, gjennom en midlertidig forføyning.