Slidre Ørretsenter blir dermed verdens første matvareprodusent spm tar i bruk norske Decon-X sine desinfiseringsroboter.

– Det viste seg at fisken var infisert av listeria før vi mottok den hos oss. Vi er likevel opptatt av å gjøre det som står i vår makt at maten vi lager produseres under så sikre forhold som mulig. Derfor tar vi nå i bruk Decon-X sine desinfiseringsroboter som utrydder 99,9999 prosent av alle bakterier, virus og sporer – og dermed også listeria, sier Mads Kjernsholen, daglig leder i Slidre Ørretsenter i en pressemelding.

Laget for helseinstitusjoner

Selskapet trakk produktene sine fra markedet etter at de oppdaget listeria-bakterier i rakfisk.

En fersk rapport fra Nofima viser ifølge pressemeldingen at teknologien, som til vanlig benyttes på helseinstitusjoner, er like anvendbar for å sikre tilfredsstillende renhold innen matproduksjon. 117 helseinstitusjoner i flere land benytter nå teknologien.

Slidre Ørretsener er første aktør innen matvareproduksjon som benytter teknologien i full skala.

Sender ut tåke med hydrogenperoksid

Roboten, som er utviklet og produsert i Norge hos Tronrud Engineering, sender ut en tåke som inneholder fem prosent hydrogenperoksid. Tåken angriper mikrobene og fjerner disse. Hydrogenperoksid løser seg opp til vann og oksygen, og inneholder ingen reststoffer og er således veldig miljøvennlig.

– Vi ser at mattrygghet blir viktigere fremover, og bakterier og smitte kan utgjøre voldsom skade for både samfunnet og for den enkelte som rammes. Det er gledelig å se at teknologien vi har utviklet for helsesektoren også kan anvendes for sikrere og tryggere matproduksjon, sier administrerende direktør i Decon-X, Bjørn Platou i meldingen.