I mars i år ble det som skal være verdens første hybride brønnbåt overlevert fra Larsnes Mek Verksted til Rostein. «Ro Vision» går nå i kontrakt for Salmar. I tillegg ble søsterskipet «Ro Venture» overlevert i sommer. Den blir satt inn hos flere forskjellige kunder hos rederiet.

Teknisk sjef i Rostein, Narve Røsok, sier til Tekfisk at båtene fungerer som de ønsket.

– Vi har oppnådd det vi ville, men det for tidlig å si noe om innsparing på fuel. Det holder vi på med å monitorere, sier han til Tekfisk.

Trenger tid

Rederiet har fem andre båter som stort sett er like som de to nyeste fartøyene, bortsett fra batteridelen. Grunnlaget er dermed godt, men det vil ta tid å kunne gjøre gode sammenligninger. Båtene brukes nemlig til så mye forskjellig, de operere under ulike forhold og til og med båtføreren vil spille inn.

– Det er nok med en annen styrmann som kjører litt hardere. Da bruker man mer energi og eter opp besparelsen, sier Røsok.

Et egenutviklet system logger alt drivstoffbruk og energibehov. Og så lages det miljørapporter både etter hvert oppdrag og over perioder.

– Det viktig for oss å vite, men for å få skikkelige tall, må du ha båtene i drift en stund, sier Røsok.

«Ro Venture» ble overlevert fra Larsnes Mek. Verksted til Rostein i sommer, litt tidligere enn planlagt. Foto: Rostein

Finere forbrenning

Når båtene kjøres fra a til b, fungerer batteriene som peakshavere, altså at de tar toppene på fremdriften.

– Det er ikke der gevinsten ligger, understreker Røsok.

For rederiet handler prosjektet først og fremst om å utnytte dieselmotoren best mulig.

Røsok er overbevist om at den hybride fremdriften vil bety redusert utslipp, men det er like viktig at batteriet vil fungerer som backup. Da kan man kjøre med én dieselmotor i stedet for to.

– Da får du mye finere forbrenning enn når du fordeler på to dieselmotorer. I tillegg tar det ned antall timer på diesel og du får færre vedlikeholdstimer, sier han.

Peakshavingen kommer også til sin rett når båten nærmer seg for eksempel en havn, merd eller et slakteri.

– Da er det veldig mye opp og ned og da trenger man virkelig den toppingen. Da ligger dieselmotoren på optimal drift, sier Røsok.

Startet på Aqua Nor

Det var under Aqua Nor-messen for tre år siden at ideen til hybridbrønnbåtene kom. Der snakket de ansatte i Rostein med flere aktører, og spesielt med Siemens, om hybride løsninger.

– Vi fikk virkelig se på hva dette var og fordelene med å ha en batteripakke som backup og lastfordeler, sier Røsok.

Røsok tror de vil lande på riktig side av kost-nytte-regnestykket.

– Det blir et pluss, men hvor stor er for tidlig å si. Den blir ikke veldig stor bare basert på drivstofforbruket, men sett i sammenheng med vedlikeholdstimer, venter vi en godt gevinst, sier Røsok.

– Hvorfor skal man satse på hybrid?

– Akkurat nå må vi se på kost-nytte av dette. Om vi skal bygge flere, må vi se på hva det betyr for oss.

Båtene er ikke så ofte i ro, men om de skal det for å ligge i karantene eller for å vente på neste oppdrag, kan de ligge på landstrøm.

– Men det trengs flere havner som støtter nye landstrømstandarder, sier Røsok.

Viseadministrerende direktør Glen Bradley i Rostein. Foto: Rostein

Årets fartøy

For rederiet er det altså viktig å smøre seg med tålmodighet av flere grunner. Viseadministrerende direktør Glen Bradley i Rostein er klar på at dette er ny teknologi og at de nå må bruke tid på å teste og justere for å få optimal bruk av batteriene.

– Vi gjør ikke dette for adrenalinkicket. Vi er stødige og tålmodige, sier han og understreker at de ikke gjør dette for syns skyld.

– Hva er grunnen til at dere gikk for hybrid?

– Det er meningsfullt at vi blir familiarisert med hybrid oppsett og teknologi, spesielt batteripakken. Bare det å skaffe oss erfaringen og at fartøyet har den infrastrukturen på plass, har en verdi for oss uavhengig av besparelse. Vi er beskjedne for forventningene, men tror utviklingen av miljøteknologi vil fortsette med uforminsket styrke.

«Ro Vision» ble for øvrig nylig kåret til «Ship of the year» av Skipsrevyen.

– Det er første gang et havbruksfartøy har fått den prisen. Det er flott at nettopp «Ro Vision» skulle få den, som var først ute med hybrid da den ble levert i mars, sier Bradley.