Polarfisk er Norges første, og så langt eneste oppdrettsselskap som produserer stør. IntraFish har omtalt selskapet en rekke ganger fra de først søkte Miljødirektoratet om innførsel av stør for snart ti år siden. Prosessen har vært lang og kronglete – det er nybrottsarbeid og har tatt tid.

Nå har imidlertid selskapet rundt 50.000 egenklekket størfisk i anlegget sitt, som ligger i Meløy kommune et stykke sør for Bodø. Den kom på plass i desember 2016.

Samme kurs som sist

Av et prospekt publisert på selskapet nettsider fremgår det at selskapet nå ønsker å hente ni millioner kroner i frisk egenkapital til kurs av fem kroner. Det er samme kurs som de hentet 10 millioner kroner på i desember 2018.

Dersom selskapet lykkes med å hente penger til den kursen, tilsvarer det en prising av selskapet på 76,8 millioner kroner før emisjonen.

Emisjonsbeløpet skal bruket til investering i selskapet anlegg (seks millioner kroner) samt til drift og markedsføring (tre millioner kroner).

«Polarfisk har over det kommende året behov for investeringer i produksjonsanlegget tilsvarende totalt 23 millioner kroner. (Fase 1) Dette omfatter blant annet oppgradering av bygg, nye oppdrettskar for biomassen, investeringer i RAS-anlegg for resirkulering av vann og tilførsel av oksygen, temperaturstyring og renseanlegg», heter det i prospektet. (Saken fortsetter under bildet)

NORGES ENESTE: Stør fra Polarfisk som er Norges første og eneste stør-produsent. Foto: Pressefoto

Flere emisjoner varsles

Videre opplyser selskapet at de planlegger flere mindre kapitalutvidelser i tiden fremover, før de vil gjøre en «større emisjon» for å finansiere fase 2 av utbyggingen.

Ifølge selskapet styre er det «lav til middels» risiko i selskapet.

«Styret i Polarfisk AS vurderer risiko på investeringen som lav til middels. Dels som følge at selskapet ikke har vesentlig gjeld per august i år, men sitter med store verdier i eiendom, konsesjoner, bygningsmasse, biomasse og kompetanse».

Første salg rett etter årsskiftet?

Av materiellet fra selskapet fremgår det videre at noe av fisken deres blir gyteklar innen ett år. I tillegg har de inngått avtaler med leverandør av gyteklar fisk, for å kunne starte testproduksjon og prøveleveranser av selskapets produkter tidlig i 2020.

Hovedproduktet blir kaviar, med en salgspris som er forventet å ligge på rundt 22.000 kroner(!) per kilo. Produksjonskostnaden er avhengig av stør-art og størrelse, men estimeres til 5.000 – 7.000 kroner kiloen.

Satser på restauranter

Ordinær produksjon ventes først fra 2021, da de estimerer en omsetning på 11 millioner kroner, noe som ventes å øke raskt de påfølgende år.

Selskapet opplyser å ha inngått en avtale med en norsk distributør som leverer sjømat til rundt 100 restauranter globalt. I tillegg har de en engelskspråklig nettbutikk klar til lansering, og de undersøker muligheter for salg via Amazon.com.

Grunnlegger og daglig leder Anker Bergli er største aksjonær i selskapet.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: