Onsdag ble betongmerden høytidelig åpnet på Stamsneset i Bergen der den har blitt bygget.

- Ting tar mer tid enn man forestiller seg. Jeg er glad for at vi fikk muligheten til å bygge dette, og at den grønne konsesjonen virker etter hensikten. Det har bidratt til et nytt og innovativt konsept, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett til Tekfisk.

600.000 fisk i året

Allerede i 2011 søkte det familieeide oppdrettsselskapet for første gang om FoU-konsesjon for en lukket betongmerd.

- Vi fant ut at det ikke var regningssvarende, sier Gilje.