I snorkelmerden er det et nettingtak på 10-20 meters dyp som skiller laksen fra overflatevannet der luselarvene rører seg. I tillegg er det en tett snorkel eller tube midt i merden der laksen kan svømme til overflaten for å få luft.

Har vist at det fungerer

Nå er tre slike snorkelmerder sammenlignet med vanlige merder. I snorkelmerdene ble påslaget av lakselus redusert med 75 prosent, melder Havforskningsinstituttet.

- Vi har vist at prinsippet fungerer. Nå kan det også utvikles andre typer merder som bygger på det samme prinsippet, sier forsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet.

Han er en av forskerne som har jobbet med snorkelmerd-teknologien de siste årene. Egersund Net har utviklet produktet kommersielt under navnet tubenot.

- Unikt

Både Bremnes Seashore og Eide Fjordbruk melder om gode resultater med snorkelmerd. Bremnes Seashore har testet teknologien i flere år.

- Det er unikt at vi nå har vist på en vitenskapelig måte at prinsippet om å skille luselarvene fysisk fra laksen fungerer i kommersiell skala, sier Oppedal i meldingen.

Testingen er utført i forsknings- og utviklingskonsesjoner hos Bremnes Seashore.

Illustrasjonsbilde av snorkelmerd utviklet av Egersund Net. Foto: Egersund Net / Akva Group