Sonaren Seapix leveres av det franske teknologiselskapet Ixblue. Norske Aquabio er forhandler av sonaren til norske fiskebåter. Nå skal den utvikles videre for oppdrettsnæringen.

– Vi blir de første i verden som kan gi et komplett bilde der vi kan vise all fisken. Man kan se nøyaktig hvor fisken står i vannsøylen og hvordan de beveger seg. Samtidig kan man zoome seg inn på enkeltindivider, sier prosjektleder Mikkel Straume i Aquabio.

Han startet selskapet som han driver sammen med daglig leder Berit Heltne.

Mange stråler

Seapixen er en 3D multistrålers sonar. Den er montert i et kryss, vanligvis montert i skroget på fiskebåter, men i det kommende prosjektet plasseres den utenfor en laksemerd.

De to «stripene» i krysset har 256 stråler hver, totalt 512 stråler. Disse strålene beveger seg og skanner omgivelsene.

– Krysset gir oss en unik mulighet til å gi så nøyaktig informasjon som mulig med 7 centimeters oppløsning i dekningsområdet, sa Heltne til Tekfisk i oktober.

Sonaren skal blant annet tilby en 3D-modell med nøyaktig informasjon om antall fisk, arter og hvor de er plassert i vannsøylen.

Seapix er en sonar utviklet for fiskeri av Ixblue. Nå skal norske Aquabio utvikle den videre til bruk i oppdrett. Ble testet ut hos Eide Fjordbruk sommeren 2019. Prosjektleder Mikkel Straume i Aquabio. Foto: Aquabio

Skiller arter og varsler rømming

Når teknologien videreutvikles for oppdrettsnæringen, er målet at den skal gi informasjon om blant annet totalvekt i merden, vektfordeling og antall laks eller ørret. På fiskeri gir samme øvelse en nøyaktighet på mellom 90 og 95 prosent opplyser Straume og Heltne.

I tillegg skal sonaren gi en 3D-modell der både merden, oppankring og miljøet utenfor er visualisert. Da vil man for eksempel kunne se forskjell på laks og leppefisk inne i merden. Den vil også gi informasjon om laks eller ørret skulle befinne seg på utsiden av merden.

– Da er det på tide å sjekke om det er hull i nota, sier Straume.

Artene på utsiden av merden kodes også, og kan gi nyttig informasjon om økt trussel av pigghå eller makrellstørje. I tillegg skal systemet læres opp til å gjenkjenne fôrpellets og dermed være til hjelp for korrekt fôring.

– Vi har sonarbilder der vi kan telle enkeltstående fôrpellets, sier Straume.

– Unik helhet

Aquabio har ikke endret noe på selve utstyret, kun laget en anordning for å feste sonaren på utsiden av merden. Teknologiutviklingen går ut på å lære opp systemet til å kjenne igjen laks og ørret, leppefisk, oppankring, merd, fôrpellets og artene utenfor merden.

– Vi har grep om helhetsbildet på alt som foregår i løpet av ett sekund. Det er kanskje det som er mest unikt med oss. Det går veldig fort og du får god nøyaktighet, sier Straume.

Franske Ixblue har tidligere gjort undersøkelser på arter som tunfisk, seabass og seabream i Middelhavet.

– Da kom de til en nøyaktighet på biomasse og telling på 96–97 prosent. Det var raskt og uten mye tilpasning, forteller Straume.

Seapixen ble plassert i hjørnet av en merd hos Eide Fjordbruk sommeren 2019. Foto: Aquabio

Maskinlæring og algoritmer

Straume og Heltne signerer en avtale med Sintef Ocean i disse dager og etter jul skal de sette i gang med målinger på et anlegg utenfor Trondheim.

De håper å få satt utstyret ut på en merd der fisken snart skal slaktes, slik at de raskt kan verifisere resultatene.

– Vi må kontrollere opp mot slaktevekt. Om avviket er større enn vi ønsker, skal vi hjelpe systemet med å lære seg selv, sier Straume.

Datainnsamlingen danner grunnlaget for akustisk prosessering, det vil si at maskinlæring og algoritmer skal øke nøyaktigheten over tid.

Prosjektutviklingen vil vare i rundt et år, og Straume og Heltne håper de har et produkt å lansere på Aqua Nor til høsten.

Sintef Ocean skal bidra med å hjelpe Aquabio å forstå produktet sitt i denne nye konteksten, opplyser Kevin Frank, leder ved Sintef Ace til Tekfisk.

- Det er en interessant teknologi. Den har vist potensial i fiskeri og er muligens noe som havbruk kan bruke også. Men det skal vi se på nå, sier han.

Begynte testing i fjor

I fjor sommer gjennomførte Aquabio en test hos Eide Fjordbruk i Eikelandsosen i Vestland fylke.

Der testet de sonaren på den totale biomassen i merden og på å zoome inn på enkeltfisker.

– Vi kunne se adferdsendring og stress hos fisken når de begynte å pumpe opp dødfisk. Vi visualiserte også merden, oppankring og biomassen rundt merden og testet systemet på fôrpellets, sier Straume.

Har solgt aksjer

Gjennom den digitale plattformen Dealflow har Aquabio fått inn litt over 4,4 millioner kroner. Det er en løsning som kobler gründere og investorer. Totalt fikk Aquabio inn rundt 100 investorer.

– Vi hadde en person som gikk inn med 1 million kroner. Vi vet ikke bakgrunnen hans, men vi har snakket med ham og han er veldig giret på prosjektet, sier Heltne.

Samtidig har de fått tilskudd fra Innovasjon Norge på 3,5 millioner. Denne støtten forutsetter en egenkapital på 7 millioner. Aquabio mangler altså rundt 2,5 millioner kroner, så jakten på finansiering fortsetter for selskapet.

– Nå kommer vi i gang med produktet og vil ha mer å vise frem, sier Heltne.