I mai ble det kjent at det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost har kontrahert en ny brønnbåt med kapasitet på 1000 laks.

Nå har sunnmørsselskapet MMC First Process sikret seg en stor kontrakt i forbindelse med nybygget. Selskapet skal være leverandør for hele fiskehåndteringsprosessen om bord i den nye brønnbåten, og har med det signert en av de største kontraktene i selskapets historie, går det fram av en pressemelding fra MMC First Prosess.

Selskapet leverte full fiskehåndteringspakke også til det forrige nybygget til Bakkafrost, brønnbåten «Hans á Bakka» som også ble ferdigstilt ved et tyrkisk verft.

Nå, som den gang, er brønnbåten designet for å gå fullstendig lukket, og alt vann blir renset før det slippes ut.

Skal være ferdig i 2022

- Vi har satt oss som mål å fortsette og utvikle oss innen bærekraftig lakseoppdrett, sier konsernsjef i Bakkafrost, Regin Jacobsen, i meldingen.

- Det er veldig gledelig å få betalt for langsiktig fokus og satsing på bærekraft, sier Petter Leon Fauske, administrerende direktør i MMC First Process.

Verdien på kontrakten opplyses ikke i meldingen.

Den nye brønnbåten er 109 meter lang og 22 meter bred. Den har en kapasitet på 10 000 kubikk, hvor de fire tankene har en kapasitet på 7000 kubikk sjøvatn og 3000 kubikk ferskvann.

Fartøyet vil være koblet til landstrøm når det ligger til kai.

Båten er ventet levert i 2022, har Bakkafrost tidligere opplyst på sine hjemmesider.

Et behandlingsfartøy

Den nye brønnbåten skal i første rekke være et behandlingsfartøy, der fisken bades i ferskvann. Fartøyet er forberedt for innmontering av ulike behandlingsmetoder. Sortering er også en viktig del av båtens oppgaver, der målet er å ha mest mulig lik størrelse på fisken som går i samme merd. Båten kommer med 600 mm lastelinjer, som gir høy kapasitet på lastingen med kun to linjer som laster fire fisketanker, går det fram av pressemeldingen fra MMC First Process.

Selskapet har spesialisert seg på å integrere komplette løsninger i et avansert, men brukervennlig automasjonssystem. Hele fiskehåndteringspakken kan opereres av kun én person fra kontrollstasjonen.

- Dette er mulig, fordi de ulike innstillinger og modus på forhånd er definerte i systemet og operatørfeil minimeres opplyser salgssjef for akvakultur i MMC First Process, Arnfinn Hide, i meldingen.

Les også:

Her er oversikten over brønnbåter som kommer de neste årene

Denne fjernstyrte fôrflåten er levert på Færøyene

Bakkafrost skal bygge stort biogass-anlegg