I sin nye rolle vil Bente være avdelingsleder for Mørenots servicestasjon i Osen med et team på ti personer.

- Jeg liker forretningsutvikling og motiveres av muligheten til å bidra til Osens vekst. Mørenot har et engasjement for lokalsamfunnene de er en del av og jeg gleder meg til å se hva vi får til sammen, sier Bente Fortun. Hun kommer fra stillingen som daglig leder av en YX bensinstasjon hvor hun har jobbet siden 2005. Der gjorde hun seg bemerket ved å presentere sterke årlige inntektsøkninger.

Mørenot Osen er en servicestasjon for oppdrettsnæringen og driver både med vask, reparasjon og impregnering av not. Fortun overtar etter Oddbjørn Ovesen, som har vært daglig leder for stasjonen siden 2006. Han sluttet i stillingen 1. januar, men vil bistå som rådgiver for Bente til 31. mars.