Norway Royal Salmon og Arctic Offshore Farming har signert kontrakt med Tess om levering av slanger og kabler til nedsenkbare havmerder for oppdrett av laks til havs.

Norway Royal Salmon har utviklet konseptet Arctic Offshore Farming som innebærer et nedsenkbart oppdrettsanlegg til havs som er dimensjonert for værharde områder.

Merdeslangene fra Tess består av teknisk integrerte slanger, rør og kabler som skal transportere fôr, luft, strøm og fiberoptiske signaler fra fôrflåten til merdene. I tillegg skal en robust slange transportere død fisk og rester fra fôr tilbake til fôrflåten.

– Dette er utviklingsarbeid. Merdeslangene er kritiske komponenter i anlegget og det er mange viktige faktorer som avgjør at de skal fungere. Tess’ lange erfaring innen subsea og havbruk gjør at vi med trygghet kan velge løsninger som er testet og egnet for dette krevende miljøet. Alle slange- og kabelløsninger er nedsenket med forankring i havbunnen og har flytere som gjør at ønsket dybde beholdes, sier divisjonssjef for slanger i Tess, Lars-Otto Fredriksen, i en pressemelding.

Les også: