Australsk ferskvannskreps

Det blir drevet oppdrett på arten i store dammer i Australia. Fordi den ikke er avhengig av å spise marine råvarer, slik mange andre oppdrettsarter er, kan produksjonen gjøres mer bærekraftig.

Arten er avhengig av varmt vann, som kan skaffes fra norsk prosessindustri, og vil ikke overleve i norsk fauna.

Den vil også oppdrettes i lukkede anlegg på land. Det gjør det også lettere å få godkjent oppdrett av arten hos myndighetene.

Pure Lobster ble soleklare vinnere da en jury skulle kåre Vestlandets beste idé. Kombinasjonen av norsk oppdrettsteknologi, kunnskapsrike studenter og et australsk skalldyr var uslåelig.

– Nå blir det feiring! På en koronavennlig måte altså, sier daglig leder i Pure Lobster, Aslak Heining, til IntraFish

De fem gründerne er alle studenter ved Universitetet i Bergen og NHH, og selskapet Pure Lobster skal oppdrette en australsk ferskvannskreps i lukkede anlegg på land, går det fram av en pressemelding fra Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) torsdag.

Det spesielle med denne arten er at den kan spise alt fra løv til matavfall, og dette kan gjøre oppdrett ekstra bærekraftig. Produksjonen skal skje i lukkede anlegg på land, som resirkulerer vannet, såkalte RAS-anlegg.

– Hva betyr denne prisen for et ungt gründerselskap?

– Det betyr veldig mye. Det vil hjelpe til med å finansiere pilotprosjektet vårt, så vi er veldig ydmyke og takknemlige, sier Heining.

Fem studenter og én idé

Pure Lobster vant konkurransen om Vestlandets beste idé i hard konkurranse med rundt 40 andre, der de fleste hadde lagt mer erfaring enn vinnerne. Prisen deles i år ut for sjuende gang.

– Dette er en gjeng med studenter som har en svært innovativ idé på et nytt område. De har allerede vist at de har stor gjennomføringskraft, og omfattende kompetanse på feltet, sier Hilde Indresøvde i meldingen fra VIS.

I pressemeldingen pekes det på at av forslagene som kom inn var det denne som i år pekte seg ut hos juryen som Vestlandets beste. Et av kriteriene var at den måtte bidra til å løse FNs bærekraftsmål. At Pure Lobster har så bred kompetanse har bidratt til at de allerede har kommet langt mener VIS:

– De er unge, fremadstormende gründere med en idé om å utvikle en ny oppdrettsindustri, som Norge har en unik posisjon for å utnytte. De fem er studenter fra både biologi, sivilingeniørstudiet i havbruk, jus og siviløkonomstudiet, og teamet utfyller hverandre svært godt, sier Indresøvde i meldingen og legger til at hun er imponert over hva Pure Lobster har fått til på kort tid.

Starter pilotprosjekt neste år

Pilotprosjektet starter opp neste år – i hjertet av Bergen

– Så vil selve oppskaleringen skje ute på Flesland. Vi har inngått en intensjonsavtale med Bergen interkommunale renovasjonsselskap (Bir), om bruk av tomt og spillvarme, opplyser Heining til IntraFish.

– Men først oppdrett midt i tjukkeste bysentrum?

– Pilotprosjektet skal foregå i Bergen sentrum ja, men det er en liten pilot for å få en bedre forståelse av arten. Det er ikke snakk om kommersialisering eller salg av krepsene fra piloten, opplyser Heining.

– Hvor stor er produksjonen på Flesland tenkt?

Vi er usikre på det, så det må vi få komme tilbake til senere, svarer daglig leder, som er svært glad for drahjelpen de nå får gjennom prisen de har vunnet.

Den australske ferskvannskrepsen er usedvanlig nøysom i kosten, men blir like stor som en hummer. Denne er fra det første kullet Pure Lobster aler opp, og den har fått navnet Josefine. Foto: Dag Hellesund

Får en halv million

Prisen for Vestlandets beste idé er på 500.000 kroner fordelt på 400.000 kroner fra Sparebanken Vest i støtte til utvikling av konseptet, og rådgivning, forretningsutvikling og kontorplass i VIS start-up Community til en verdi av 100.000 kroner.

Australsk ferskvannskreps smaker omtrent som norsk sjøkreps, men blir store som hummer. Den kan derfor markedsføres både mot markedet for hummer og kreps, avhengig av størrelsen.