Klyngeprosjektet Blue Legasea står midt i smørøyet av gode utfordringer og utallige muligheter for utvikling av biomarin næring. Det snakkes med utestemme fra mange hold om havet som «det nye havet» - om at «fremtiden er er blå, grønn og lys» – og omsetningspotensial på milliarder for nye marine arter som skal hjelpe verdens befolkning med ernæringsrik mat og akselererende helseutfordringer. 

Når det er sagt, er som kjent havet uforutsigbart og der er skjær i sjøen.

Bærekraftig råstoff

Vil det fremover være tilstrekkelig å «bare» levere naturlige marine produkter av høy kvalitet, vise til kompetanse og erfaring og vår tilknytting til en komplett verdikjede? 

Den norske biomarine nærings fremtidige suksess og attraktivitet mener vi vil være knyttet til enda større fokus på optimalt bruk av bærekraftig marint råstoff, det være seg fra restråstoff, nye arter eller tradisjonell råvare som sardin og ansjos. For å øke eksportvolumet av nye norske helsebringende ingredienser til nye segmenter må disse i tillegg være godt dokumentert og være del av en bærekraftig løsning.

Blue Legasea

  • Er et biomarint Arena klyngeprosjekt med tyngdepunkt av partnere fra Møre og Romsdal, med forgreininger til Tromsø, Bergen og Oslo. 
  • De 40 deltagerne i næringsklyngen representerer hele den marine verdikjeden – fra fangstleddet til produsenter av ferdige ingrediensprodukter som omega-3 oljer og marint protein primært til humane applikasjoner. 
  • Prosjektet har som visjon å gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig, miljøvennlig og lønnsom produksjon av marine ingredienser til det globale helse- og ernæringsmarkedet. Optimal utnyttelse av marin biomasse er en viktig del av verktøykassa.

Nattvandring

Vi som lever av havet er vant med møysommelig og hardt arbeid, og dokumentasjon av helseeffekt og operasjonalisering av biomarin bærekraft i alle dets fasetter vil være nettopp det. 

Det er imidlertid et godt bidrag til arbeidet for Blue Legasea-partnerne når nye Ålesund kommune, som består av 1900 kvadratkilometer havflate, velger FN`s bærekraftsmål nr 14 – livet under vann - som sitt naturlige hovedfokus. 

Statsminister Erna Solberg deltok 21. april i nattvandring sammen med 5500 av Ålesunds innbyggere opp trappene til Fjellstua for FNs 17 bærekraftsmål sammen med NORAD, NTNU og nye Ålesund kommune – en flott og viktig markering som avrundet Circular Ocean Conference og TheNorthWest festivalen. Vi har hatt en utrolig spennende uke med interessante møteplasser, aktiviteter og fokus på å finne bærekraftige modeller for vekst og utvikling i regionen.

Koblinger mellom vest og nord

April måned har for klyngeprosjektet Blue Legasea i det hele tatt vært herlig heseblesende travel. Vi startet med besøk og god dialog med vår søsterklynge Arena Torsk fra Myre/Vesterålen. Her ser vi spennende muligheter for koblinger mellom vest og nord for enda bedre utnyttelse av restråstoff fra hvitfisknæringen. 

Nærings og Fiskeridepartmentet startet sin havturné på Campus Ålesund med ikke mindre enn tre delegasjoner fra departementet. En interessert og vitebegjærlig næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte marin og maritim næring – etterfulgt av presseoppslag om ny satsning på krillfartøy fra Rimfrost og selskapet Arctic Nutrition som vil utvikle legemiddel fra silderogn.

Samling i Ålesund

16. og 17 april gikk Biomarin FOU mobilisering- Havbruk og konferansen Fra Hav til Marin Ingrediens av stabelen med til sammen 250 deltagere. Konferansene arrangerte Blue Legasea i samarbeid med Møreforsking, Sintef Ocean, NTNU Ålesund, Sjømat Norge, FHF og Biotech North klyngen i Tromsø. 

I løpet av disse to dagene møttes industriaktører fra marin og biomarin næring, forskningsaktører, virkemiddelapparat, teknologieksperter, og tilbakemeldingene var unisont gode – «spennende og relevant program» - «dere lager utrolig gode møteplasser i Ålesund – dette var verdt turen» - «dere kunne ha lagt inn litt flere pauser så vi fikk snakket mer».

Hvorfor skjer så dette i Ålesund? Selv om torsken sin historiske betydning for Ålesund er udiskutabel og medisintran fikk sitt gjennombrudd i 1854 på Giske, så er det ikke selvsagt at vi i 2018 har en internasjonal konkurransedyktig marin ingrediensindustri, der omega-3 aktørene samlet har ca 25 prosent av verdensmarkedet, og det produseres ernæringsrikt marint protein som smakstilsetning til verdens befolkning, akkurat her.

Nysgjerrighet og utålmodighet

Noe av svaret ligger trolig i at kunnskapsbyggingen har fortsatt siden 1854 – at tilgangen på både tradisjonelle og nye råstoffkilder er god og aktørene er del av en komplett verdikjede. Kombinasjonen sunnmørsk entreprenørskapsånd, nysgjerrighet og utålmodighet, vilje til å samarbeide og dele kunnskap når det er nødvendig, samt sterke tradisjoner innen marin og maritim aktivitet utgjør noe av dynamikken i vårt klyngeprosjekt. 

Når aktører som Møreforsking også velger å etablere splitter ny marin lab på Campus Ålesund der næringen inviteres inn til å systematisk analysere og dokumentere råstoff og nye helsebringende marine ingredienser - det være seg fra tang og tare, sjøpølser eller annet – styrker dette selvsagt utviklingen.

Styrket samarbeid

Blue Legasea-prosjektet er i sitt siste Arena-år og fremtiden til klyngeprosjektet avhenger av fortsatt finansiering og nasjonal vilje til videre satsning med base i Ålesund. 

Vårt klyngeprosjekt de neste årene vil se annerledes ut; for å styrke norsk biomarin industris verdiskapning, innovasjonsevne og mulighet for å ta markedsandeler ute i verden, er der behov for utstrakt nasjonalt samarbeid.

Norge er et lite land med spredt kompetanse. Vår klynge ser det som naturlig å styrke samarbeid med kunnskapsinstitusjoner både i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.  Tyngdepunktet for norsk biomarin ingrediensindustri er i Møre & Romsdal – men der er flere spennende miljøer og industriaktører utenfor vårt geografiske område som vil være en naturlig del av vårt klyngeprosjekt fremover. Her håper vi på smult farvann, vilje til samarbeid og industriell satsning.

Markeringen av bærekraftsmålene på toppen av byfjellet i Ålesund med statsminster Erna Solberg motiverer til innsats. Klyngepartnerne i Blue Legasea vil gjøre sitt for at Norge kan utgjøre en forskjell i det blå grønne globale skiftet og sørge for verdiskaping basert på biomarint stål i ben og armer.