Perfect Temperature Group (PTG) har inngått avtale om kjøp av FrioNordica, og samler eierskapet til FrioNordica og Kuldeteknisk i ett nytt konsern.

FrioNordica er en produsent av kjølesystemer. Selskapets hovedkontor og produksjon ligger i Malmefjorden nord for Molde, med avdeling i Grimstad og datterselskap i Chile. Kuldeteknisk er et serviceselskap på kuldeinstallasjoner i Nord-Norge, og leverandør av kjøle- og fryseløsninger for industri og marin virksomhet.

– Til sammen har FrioNordica og Kuldeteknisk en komplett produktportefølje tilpasset et stadig voksende internasjonalt sjømatmarked. Med FrioNordica vil vi få en tydeligere tilstedeværelse på Nordvestlandet, og vi vil styrke vår posisjon internasjonalt, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning, som er hovedaksjonær i PTG, i en pressemelding.

PTG eier i dag Tromsø-selskapet Kuldeteknisk som er en av landets største kuldeentreprenører. Tidligere i år gikk PTG inn som medeier i Kjøleservice Helgeland og etablerte Kuldeteknisk Vest i Bergen.