Åpen innovasjon har blitt mer viktig for fôrselskapet Cargill. Nå setter de speiding i system, forteller direktør Einar Wathne i Cargill Aqua Nutrition i denne podkasten:

Nordic Wildfish skal bygge en ny tråler der ny teknologi skal gi lavere drivstofforbruk. Administrerende direktør Tore Roaldsnes forteller om erfaringene med den forrige nye båten, «Molnes» og om planene for den nye tråleren:

Fagdirektør for fiskehelse Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet frykter at industrialiseringen av oppdrettsnæringen gjør at strikken strekkes for langt. I fjor døde laks for nærmere 14 milliarder i merdene, viser Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet. Ikke-medikamentelle former for avlusning er en av årsakene.

- Det er dessverre medaljens bakside, og er en utfordring for fiskevelferden. Jeg ble skuffet i år, det var fremdeles tilbakemeldinger om høy dødelighet, sier Hjeltnes:

Fremdeles er rundt 50 søknader om utviklingstillatelser ubehandlet. Seksjonssjef Anne Osland i Fiskeridirektoratet håper å kunne gi minst ett nytt svar hver uke. Hun ble svært overrasket over søkerstormen som kom de siste dagene før ordningen ble lukket:

Frank Nilsen, leder for Lakselussenteret, har ikke gitt opp håpet om at det vil komme en vaksine mot lakselus. Han lar det skinne gjennom at han er litt skeptisk til de nye mekaniske metodene for avlusing:

Etter å ha vært helt borte i flere år, er makrellstørjen tilbake i norske farvann. Forsker Leif Nøttestad tror kvoten vil vokse de nest årene. Han mener det er et mirakel at tunfisken er tilbake:

Kan fiskeslo være sunt? Det forsker Oddrunn Gudbrandsen ved Universitetet i Bergen på. Det gjør hun i samarbeid med fiskebåtrederiene K Halstensen og Havstrand, som samler opp avskjæret om bord.