Ytterligere elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360.000 CO2 årlig, konkluderer Bellona og ABB i en ny studie.

– Selv om halvparten av norske oppdrettsanlegg for laks drives med strøm fra land, kan fire av fem anlegg som fortsatt kjører på lokale dieselaggregater, forsynes fra nettet, sier Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona.

360.000 tonn CO2 tilsvarer utslippene til 180.000 biler årlig.

Flere fordeler

Løsningene Bellona og ABB presenterer i studien om laks på landstrøm, inkluderer blant annet energilagring i batterier og strømtilførsel helt ut på merdkanten som muliggjør helelektrisk drift og ladning av elbåter.

– Landstrøm vil også gi bedre arbeidsmiljø på båter, flåter og merdkanten fordi det fjerner eksos, motorstøy og vibrasjoner. I tillegg kan elektriske løsninger øke påliteligheten, redusere vedlikeholdsbehovet og gi økonomiske fordeler i et livssyklusperspektiv, viser Karlsson-Dransholt til.

Effektivisering

Steffen Waal, administrerende direktør ved ABB i Norge, trekker frem at strømkabel til oppdrettsanleggene kan kombineres med kommunikasjonsløsninger til fjernovervåkning og landbaserte driftssentraler som kan dekke flere anlegg.

– Elektrifisering kan derved tilrettelegge for effektivisering av driften, sier Waal.

Han ser også gode muligheter for at laks på landstrøm vil kunne skape ny næringsvirksomhet.

– Se hva petroleumssektoren har betydd for utviklingen av leverandørindustrien. Løsninger for landstrøm og elektrifisering av havbruksnæringen har også et bra potensial i tillegg til et opplagt bidrag til økt bærekraft for havbruksnæringen, sier Waal.