Den nye tråleren er utviklet av Vard Design i Ålesund og er et Vard 8 02-design. Kontraktsverdien er på cirka 400 millioner kroner, melder Vard i en pressemelding torsdag.

«Lik Nordtind»

Tråleren som blir 80 meter lang og får en bredde på 17 meter, er basert på trålere som tidligere er designet og utviklet av Vard. Designet på den nye Nergård-tråleren er lik den siste Havfisk-tråleren som ble levert i januar, «Nordtind». 

- Dette er en båt som er veldig lik i størrelse, det er mye trålere i størrelsen 75-80 meter som er blitt levert de siste årene, sier administrerende direktør i Nergård Ari T. Jósefsson til Fiskeribladet.

Vard Brattvaag står for bygging av båten, mens skroget vil bli bygget ved Vard Braila i Romania. I første kvartal 2020 er planen at båten skal overleveres.

KONTRAKTSIGNERING: Torgeir Folland, senior vice president for salg- og markedsføring i Vard og Ari Josefsson, konsernsjef i Nergård AS. Foto: Pressefoto

Må fornye flåten

Jósefsson, sier til Fiskeribladet at Nergård-flåten drives godt i dag - men at de er nødt til å være med i fornyingen.

- Nergård var flinke til å bygge båter på 2000-tallet, men så har en seilt litt akterut i forhold til utviklingen i den norske trålflåten. Det er klart at med en slik moderne tråler og større kapasitet, vil det gi oss bedre muligheter. Også når det gjelder å utnytte reka i Barentshavet, sier Jósefsson til Fiskeribladet.

Holder fisken levende

Fartøyet skal utrustes med Vards nyutviklede fangsthåndterings-løsning, med tank for inntak og oppbevaring av levende fisk. 

- Både «Molnes» og snurrevadflåten gjør dette i dag. Vi skal ikke ta fisken levende i land, bare holde den levende til vi produserer den. Når torsken er tatt opp i en trål er stort sett alt levende når det kommer på dekk. Og vi skal ha store tanker med god gjennomstrømming av sjøvann og oksygentilførsel.

Produksjonen skjer kontinuerlig og iløpet av tre timer er fisken fra tankene produsert. Tankene har en kapasitet til å holde 50 tonn fisk levende.

- Vi har ikke behov for å ha 50 tonn i tankene, slike store hal har vi ikke. Vi har beregnet at vi skal ha kanskje 20 tonn levendefisk maks i hvert hal, forklarer Jósefsson.

Moderne HG-fabrikk

Tråleren blir også utstyrt med en avansert fiskefabrikk om bord, stor lagringskapasitet for kjøling og frysing av fisk, samt ensilasjetanker for lagring av hode og innmat for å sikre utnyttelse av alt råstoff.

Hekktråleren vil ha et avansert isforsterket skrogdesign som gir effektiv drift både under tråling og transitt – samt lavt støyutslipp under fiske.

Når det gjelder fabrikken om bord er ikke alle detaljer på plass ennå. 

- HG-fabrikkene er blitt temmelig avanserte i dag i forhold til automatisering, pakking og bruk av roboter og automasjon slik at mannskapet skal slippe å bære på store blokker med fisk. Vi er fortsatt i startfasen av fabrikkdesignet, men fokuset blir på temperaturer og skånsom håndtering av fisken gjennom hele prosessen. Og ikke minst god utblødning, legger Jósefsson til.

Ingen filet

Det blir kun HG-produksjon om bord på den nye tråleren som vil ha en lastekapasitet på 1000 tonn frosset råstoff og 400 tonn ensilasje. Nergård tar nemlig sikte på å utnytte alt råstoffet.

- Vi er jo en industrieid flåte og har ikke mulighet til å filetere, det var ikke engang tema for oss. Tråleren er bygget med to lasterom hvor cirka 55 prosent av lastekapasiteten også kan anvendes til ferskfisk. 

- Til hvilken region blir båtens leveringsforpliktelser knyttet til?

- Det er ikke bestemt ennå. Per dags dato skal den overta «Kasfjords» forpliktelser til Senjahopen og Gryllefjord.

Planen er altså å bytte ut ferskfisk-tråleren «Kasfjord» som ble bygget i 1974.

- Den har gjort sin jobb. Vi ser at vi trenger større plass til å håndtere fisken slik vi ønsker. Flåten vår ellers er jo 18 år gammel, bygget i 2000-2001. Vi må fornye oss. Dette er første båt ut, så får vi se hva vi gjør videre, om vi bygger en til eller hva. Vi kan ikke havne i en situasjon hvor vi bare har 20-30 år gamle båter, påpeker Jósefsson.

Fokus på energisparing

I utviklingen av fremdriftssystemet på den nye båten har energibesparing vært et fokus. Fartøyet får både diesel-mekanisk og dieselelektrisk fremdrift, kombinert med batterier og Vards SeaQ Energy Storage System og SeaQ Power Managment System for energioptimalisering og miljøvennlig drift.

- Vi har gått for en hybridløsning med batteripakke, slik at batteriet skal kunne ta av for «forbukspeaker» i vanlig drift og gi lavere forbruk. Vi skal også bruke batteripakken når vi ligger i land i kombinasjon med landstrøm, slik at vi unngår å bruke motoren. Vi har også hatt fokus på å bruke restvarme fra motor til oppvarming i fartøyet og alle rom.

Jacuzzi på dekk

Båten vil bli rigget for 25 enmannslugarer og i drift vil den bli bemannet med 19-20 mann. Videre blir tråleren rigget med moderne fellesrom, steambad, treningsrom og badestamp på dekk.

- Vi legger tilrette for at folkene våre skal ha det godt på havet, påpeker Jósefsson.