Hun leder blant annet et prosjekt som heter Brohode Havbruk 2050.

– Det er egentlig et kapasitetsløftprosjekt for å bygge kapasitet og kompetanse inn i havbruksnæringen og samtidig levere relevans til akademia, sier Alexandra Neyts i denne podkasten:

Neyts forteller at NTNU legger stor vekt på at studentene skal ha en tung teoretisk bakgrunn og en spisskompetanse mot ulike tjenester og teknologier.

Men når selskaper er åpne om sine data, prosesser og arbeidshverdager, kan studentene og forskerne regne på virkelige problemstillinger, ikke bare teoretiske oppgaver.

- Det er utrolig viktig at man kan anvende den teoretiske kunnskapen i det virkelige liv, sier Neyts.

NTNU har blant annet nylig inngått en avtale med Salmar Ocean som står for byggingen av konsernets Ocean Farm-konsept.

Brohode Havbruk er finansiert av Norges forskningsråd og involverer blant annet Sintef, NCE Aquatech Cluster og Blått kompetansesenter og Trøndelag fylkeskommune.

– Vi åpner litt øynene til studentene og deres veiledere for å se mulighetene i havbruksnæringen, sier Alexandra Neyts, prosjektleder for Brohode Havbruk 2050 og prosjektleder ved NTNU Havromsvitenskap og -teknologi. Foto: NTNU

Nye synsvinkler

– Hva kan dere bidra med som ikke oppdretterne kan finne ut selv?

– Nye synsvinkler og perspektiver. Næringen selv har kommet med mange innovasjoner. Men å få inn teknologer og andre med spisskompetanse som ikke er så tradisjonelt inkorporert i havbruk, tror vi kan åpne opp for nye muligheter.

Hør mer om det og om hva som blir det aller viktigste frem mot 2050. Det gjør du ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder:

Tokt i Trondheimsfjorden med undervannsrobot fra forskningsfartøyet «Gunnerus». Denne ROV-en kan både overvåke, måle og ta prøver. Foto: Geir Mogen