Marø Havbruk, i tett samarbeid med E. Karstensen Fiskeoppdrett, har klart å kjempe mot lakselusa trass i at de oppdretter laks i et rødt område.

– Vi har jobbet mye for å ha veldig lave lusetall, og det har vi klart i 2019 og 2020, sier daglig leder i og eier av Marø Havbruk, Elin Tveit Sveen, i denne podkasten:

Rødt område defineres i regjeringens trafikklyssystem, som setter farger ut fra hvordan lakselus påvirker villaksen i området. Rødt betyr at produksjonskapasiteten reduseres.

– På alle de tre lokalitetene vi driver har vi klart å ligge innenfor kriteriene som gir unntak fra trafikklyssystemet, sier Sveen.

Laser og rensefisk

Leppefisk og laserteknologi har vært de to viktigste metodene selskapet har brukt.

– I 2014 hørte vi om at du kunne henge en enhet ut i nota di og så skøyt den lakselusa. Det hørtes jo for utrolig ut til å være sant, forteller Sveen.

Likevel tok de sjansen året etter, og nå har de 21 Stingray-lasere på merdene sine.

Marø Havbruk og E. Karstensen har også testet ut lys for å få fisken til å gå dypere og stå under lusebeltet, ulike typer helsefôr og ekkolodd i lusekampen.

«Robas» hentet laks på lokaliteten Grunnsøya i begynnelsen av januar. Dette er det andre utsett på rad uten mekanisk avlusing for Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett. Foto: E. Karstensen Fiskeoppdrett

Klimaendringenes endringer

Selv om Sveen mener at den viktigste teknologiske utviklingen de neste årene blir teknologi som håndterer lakselusa, er hun også opptatt av klimaendringene.

– Norge har en fantastisk god forutsetning for å leve opp til FNs bærekraftsmål fordi vi er et rikt land. Og vår næring har også store muligheter til å oppnå mye, sier hun.

Økte sjøtemperaturer vil kanskje gjøre at oppdrettere må se på dypere merder, de må kanskje endre tettheten på fisken og kan hende tilsette oksygen i perioder.

– Det er vanskelig å vite, men jeg tror vi vil få større utfordringer fremover på grunn av klimaendringene, og da vil det kanskje være vi på Vestlandet som vil merke det først.

Hør mer om Sveens forventninger for 2021 og om den spede starten på Marø Havbruk, da alt utstyr og fôr måtte lages selv.

Det gjør du ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: